EN THการลงทุนของเราในกลุ่มธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เช่น ธุรกิจตัวแทนเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

โทรีเซน เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือประเภท Handysize ประเภท Handymax และประเภท Supramax ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำให้เราสามารถให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเรือของเรามีขนาดตั้งแต่ 16,211 เดทเวทตัน ไปจนถึง 54,123 เดทเวทตัน เรือของบริษัทฯ สามารถบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แร่เหล็ก ถ่านหิน เมล็ดธัญพืช ซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้

ปัจจุบัน กองเรือของโทรีเซน ประกอบไปด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองกว่า 30 ลำ โดยเรือเหล่านี้ให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง โดยเส้นทางการเดินเรือจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น การเช่าแบบกำหนดระยะเวลา (Time Charters) การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (Contracts of Affreightment – COA) สัญญาเช่าระยะสั้นชนิดค่าระวางคงที่ (Short-Term Fixed Contract) และสัญญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด ณ เวลานั้น (Spot Rate Contract)

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

บริษัทในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นตัวแทนเรือทั่วไปในประเทศไทย เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และอินโดนีเซีย และการให้บริการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือทั่วภูมิภาค ลูกค้าของเราประกอบด้วย ผู้ประกอบการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือคอนเทนเนอร์ บริษัทธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป (Trading Company) และบริษัทโลจิสติคส์

ธุรกิจการเป็นตัวแทนเรือ

เราเป็นกลุ่ม บริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทย ธุรกิจตัวแทนเรือในกลุ่มบริษัทโทรีเซนดำเนินการโดยสี่บริษัท คือ บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. และ PT Perusahaan Pelayaran Equinox

โดยทั้งสี่บริษัทให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้คือ การจัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้าลงเรือเตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลี่ยนลูกเรือ และอื่นๆ

ธุรกิจการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ

บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เฟิร์นเล่ย์ เอเอส และ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเฟิร์นเล่ย์ เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ เรือบรรทุกสินค้าแห้ง การซื้อและขายเรือ เรือบรรทุกแก๊ส และเรือบรรทุกน้ำมัน เราให้บริการในการเป็นตัวแทนทางด้านการตลาดสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทั้งแก่บริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ โดยมุ่งเน้นการบรรทุกสินค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทย เช่น ถ่านหิน ข้าว ซีเมนต์ เม็ดปูนซีเมนต์ สาคูมันสำปะหลัง เหล็ก และสินค้าทางการเกษตร เราให้บริการทั้งด้านการหาสินค้าและหาเรือบรรทุกสินค้าทุกขนาดตั้งแต่ เรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือขนาด Panamax

ธุรกิจในแถบประเทศตะวันออกกลาง

โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (“TSF”) เป็นสำนักงานของบริษัทฯ ในภูมิภาคแถบตะวันออกกลาง ในการดูแลและสนับสนุนเรือที่ไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และท่าเรืออื่นๆ ในแถบตะวันออกกลาง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการดำเนินการของเรือสินค้าของโทรีเซนที่ขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคดังกล่าว

TSF ให้บริการเรือที่เข้าไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกว่า 100 ลำต่อปี และติดต่อประสานงานในด้านการปฏิบัติการเรือกว่า 100 ลำต่อปีกับท่าเรืออื่นๆ ในบริเวณอ่าวอาราเบียเช่นกัน บริษัทฯ มีความชำนาญทางด้านพิธีศุลกากรและให้บริการขนส่งสินค้ามากกว่า 3,000 รายแก่ผู้รับสินค้าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โอมาน และประเทศปลายทางอื่นๆ ในบริเวณนั้น

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง

  • ธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกอง
  • ธุรกิจตัวแทนเรือ
  • ธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ