EN TH

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งในกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งประกอบด้วย ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานวิศวกรรมโยธาใต้ทะเล ซึ่งดำเนินงานโดยผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเราเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (เมอร์เมด) คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรมใต้ทะเลชั้นนำระหว่างประเทศ เป็นบริษัทสัญชาติไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ แต่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และมีฐานปฏิบัติการกระจายอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

เมอร์เมด ให้บริการงานวิศวกรรมนอกชายฝั่งแบบครบวงจรให้แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ทั่วโลก อาทิ บริการวิศวกรรมใต้น้ำ อุปกรณ์ดำน้ำลึกพิเศษ ยานสำรวจใต้ทะเลแบบไร้คนขับ (ROV) บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง

เมอร์เมด มีวิส้ยทัศน์ที่จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรในการให้บริการงานนอกชายฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพจำนวนมากประกอบด้วย ทีมนักประดาน้ำ ช่างเทคนิค นักสำรวจ ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายสนับสนุน

แวะเยี่ยมชมบริษัทในเครือฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง