EN TH

ข่าว

TTA มอบจอ LED Module ขนาดใหญ่ให้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร์

BackAug 10, 2018

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดย นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมทำพิธีมอบจอ LED Module P6 Indoor มูลค่า 660,000 บาท ให้แก่ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเรือหลวงจักรีนฤเบศร์และกองทัพเรือ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี