EN TH

สมัครงานบริษัท โทรีเซนไทย เอยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เรายึดมั่นในวิธีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อร่วมทำงานในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของเรา เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

Head of Property (Low rise Condominium)
Finance Manager / Assistant Manager (High-End Condominium)
Product Development Manager (High-End Condominium)Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Legal Officer/Senior Legal Officer

Responsibilities

 • Prepare legal compliance and other documents using both Thai and English
 • Handle all regulatory work to be assigned by the Corporate Legal Counsel
 • Handle all corporate registration at the competent authority in Thailand
 • Research Thai laws and procedures, and may extend to other international legal issues
 • Conduct both online corporate searches and searches with corporate registry systems
 • Perform tasks relating to company operations, including preparation of correspondence
 • Review and Draft contracts for the Company both with external and internal
 • Provision of legal advice to all business units regarding legal issues/questions
 • Handle the Legal Department administrative matters
 • Perform any other tasks to be assigned from time to time by the Corporate Legal Counsel

Qualification

 • Bachelor's or Master's degree in Law from a Thai Law School or Abroad
 • Able command of written and spoken Thai and/or English
 • 3 - 5 years of legal experience preferred
 • Strong interest in international law
 • Commitment to a long-term position
 • Good analytical, drafting, and research skills
 • Highly organized, detail-oriented, and dependable

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Head of Property (Low rise Condominium)

Responsibilities

 • Participate in the identification, feasibility analysis and negotiation of real estate acquisitions
 • Source and analyze the feasibility of potential development sites and evaluate associated development schemes.
 • Development planning for successful development of condominium projects, which would include extensive financial investment analysis, pro-forma modeling of new developments, opportunistic investment strategies and potential public participation
 • Source acquisition opportunities, conceptual planning
 • Direct activities with attorneys, architects, engineers, and other consultants to plan projects related to public entitlement, site permits, acquisition due diligence and closing activities
 • Direct and manage the Development Project Execution Team responsible for the construction of projects, coordination of designers and consultants and general contractor, etc.
 • Monitor and assure timely completion of the investment and development within the established budget, schedule and required investment returns
 • Provide leadership, mentoring, professional guidance, direction and supervision to team members, including Business Development / Project Managers.

Qualification

 • Bachelor’s degree or higher in Architecture, Civil Engineering or related field
 • At least 10 years’ experience in property development and project management functions involving (Low rise - Condominium) projects will be advantage
 • Must be knowledgeable about Architectural Design, Construction and Engineering Materials
 • Must have work experience at the management level and must be very knowledgeable about the property development industry
 • Good financial & business analytical skills
 • Good English communication and computer skills
 • Ability to perform well under pressure and able to work independently
 • Possess a Commercial Mind Set and can-do attitude
 • Mature with strong leadership, good interpersonal, presentation, and negotiation skills

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Finance Manager / Assistant Manager (High-End Condominium Project)

Responsibilities

 • Oversee the preparation of budgets, cash flow forecasts.
 • Manage for delivery of accurate and timely financial reporting
 • Recognize for the correctness of billings, receipts, and payments including VAT and withholding tax submissions.
 • Reconciliation of Financial reports, statements and financial documentation
 • Coordinate with budget owners, risk management, controllers, analyst, internal and external auditors to ensure smooth functioning of the finance department.
 • Monitor the preparation of the final summarized financial statement. Check for any frauds or misstatements. Confirm that the true financial position of the organization is reflected in the statement.
 • Support the information for management team in the development and execution of strategic and operational plans and budgets based on departmental and corporate goals and objectives.

Qualification

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance.
 • At least 5 years’ experience in solid experience in general finance management from real estate industry plus supervising skills.
 • Financial feasibility project is a plus.
 • Results-oriented, possesses good leadership and communication skills and works well in a high-pressure environment.
 • Energetic, having self-motivation & willing to work with team.
 • Good command of both Thai & English in speaking, reading, and writing
 • Proficient in Microsoft Word and Excel in advance level
 • Able to use SAP R3

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Product Development Manager (High end - Condominium)

Responsibilities

 • Experience and proven portfolio showcasing a solid background in luxury, hi-end interior design for lifestyle design (Real Estate)
 • Together with the design teams to develop design concepts and prepare with the project team documentation for tenders and construction.
 • Responsible for generating, developing and implementing interior design concepts
 • Direct and oversee the site deliverance to completion
 • Site inspection with good standard and quality
 • Coordination work between designers and contractors.

Qualification

 • Bachelor degree or Master's degree in Interior Design
 • 5-7 years of experience in Product Development Manager of Real Estate (Residential and Hospitality)
 • Experience in Real Estate are advantage
 • Knowledge of Microsoft Office, AutoCAD, Photo shop, Sketch up

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ส่งประวัติการทำงาน พร้อมด้วยภาพถ่าย ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ท่านต้องการมาที่อีเมล์ Patitta.l@thoresen.com และ kanlayanee.p@thoresen.com

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2250-0569 อัตโนมัติ 6 สาย +66 (0) 2254-8437 อัตโนมัติ 20 สาย

อีเมล์ Patitta.l@thoresen.com และ kanlayanee.p@thoresen.com

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของบริษัทได้ที่ www.thoresen.com