EN TH

กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 13 กันยายน 2562 16:40

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 5.70 ปริมาณซื้อขาย: 5,939,300
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +1.79
ช่วงห่างจำนวนวัน: 5.55 - 5.80 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 4.74 - 7.60

 

Chart Type