EN TH

กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2563 12:29

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 3.20 ปริมาณซื้อขาย: 8,667,400
เปลี่ยนแปลง: +0.06 % เปลี่ยนแปลง: +1.91
ช่วงห่างจำนวนวัน: 3.20 - 3.30 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.85 - 5.55

 

Chart Type