EN TH

กราฟราคาย้อนหลัง 
 
 

กราฟราคาย้อนหลัง TTA

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562 15:07

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.32 ปริมาณซื้อขาย: 868,000
เปลี่ยนแปลง: -0.04 % เปลี่ยนแปลง: -0.92
ช่วงห่างจำนวนวัน: 4.30 - 4.38 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 4.24 - 6.90


เลือกดู:

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดระหว่างวัน

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียน
ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว (10 วัน )

ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว (21 วัน )

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดระหว่างวัน

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดเฉลี่ยประจำสัปดาห์

ปริมาณซื้อขายประจำสัปดาห์

 Loading...

 

กราฟราคาย้อนหลัง Mermaid

กราฟราคาย้อนหลัง UMS