EN TH

กราฟราคาย้อนหลัง 
 
 

กราฟราคาย้อนหลัง TTA

ปรับปรุงเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2563 16:37

ตัวย่อหุ้น: TTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 4.30 ปริมาณซื้อขาย: 13,871,400
เปลี่ยนแปลง: -0.12 % เปลี่ยนแปลง: -2.71
ช่วงห่างจำนวนวัน: 4.28 - 4.42 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.85 - 4.60


เลือกดู:

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดระหว่างวัน

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
กราฟแท่งเทียน
ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว (10 วัน )

ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว (21 วัน )

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดระหว่างวัน

ปริมาณการซื้อขาย ระหว่างวัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในกราฟราคา
ราคาปิดเฉลี่ยประจำสัปดาห์

ปริมาณซื้อขายประจำสัปดาห์

 Loading...

 

กราฟราคาย้อนหลัง Mermaid

กราฟราคาย้อนหลัง UMS