EN TH

ข่าว

Born to Be "Good" ครั้งที่ 8 - เล่านิทานให้น้องฟัง"

กลับหน้าข่าว 31 ตุลาคม 2557

พนักงานจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมมูลนิธิบ้านครูน้อย โดยจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ ที่ ผ่านการเล่านิทานเรื่อง “หมาป่าที่ไม่ธรรมดา” ทำให้เด็กๆ เห็นถึงประโยชน์ของการอ่านหนังสือที่จะทำให้เป็นเด็กที่มีความรู้ มีปัญญา รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจการส่งเสริมวินัยการออมเงินด้วยกิจกรรม “วิ่งผลัดหยอดกระปุก” และปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ