EN TH

ข่าว

Born To Be "Good" ครั้งที่ 6 - ของเก่าที่ไม่ใช้ เราขอ

กลับหน้าข่าว 22 พฤศจิกายน 2556

พนักงานทุกฝ่ายร่วมกันรวบรวมสิ่งของและหนังสือ พร้อมเงินบริจาคสมทบจากบริษัทฯ เพื่อไปสนับสนุนโครงการ “อ่านสร้างชาติ” ของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งเพื่อสร้างเป็นตู้หนังสือจากตู้เย็นจำนวน 30 ตู้ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงานำไปมอบต่อให้กับชุมชนที่ต้องการ