EN TH

ข่าว

TTA เผยระดมทุนได้ 4,173 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการตามแผนเพิ่มทุน

กลับหน้าข่าว 13 มีนาคม 2557

คาดว่าจะนำเงินทุนที่ระดมได้ส่วนใหญ่สำหรับขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และเพื่อคว้าโอกาสการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี

กรุงเทพฯ/13 มีนาคม 2557 - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") ประสบความสำเร็จในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,173 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการตามแผนการเพิ่มทุนที่ประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 7%

เงินทุนที่ระดมได้จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับ TTA ในฐานะบริษัทเพื่อการลงทุน ที่จำเป็นต้องมีเงินทุนพร้อมสำหรับการคว้าโอกาสการลงทุนในบริษัทย่อยหลักและบริษัทร่วมทุน โดย TTA ได้วางแผนการใช้เงินทุนที่ระดมได้ส่วนใหญ่ในกลุ่มขนส่ง เพื่อขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้กับโทรีเซนชิปปิ้ง ซึ่ง TTA ตั้งใจที่จะลงทุนซื้อเรือมือสองที่มีคุณภาพในช่วงที่ราคาเรือยังอยู่ในระดับต่ำให้ทันกับการฟื้นตัวของธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ TTA ยังมองเห็นโอกาสในการลงทุนที่ดีและน่าสนใจในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากแนวโน้มการลงทุนสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในตลาดหลักๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือ คือ เพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับ TTA ในการคว้าโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดี และส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทำให้ทุนจดทะเบียนของ TTA เพิ่มจากเดิม 993 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,291 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่จำนวน 298 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยหุ้นที่จัดสรรใหม่นี้ จะสามารถจดทะเบียนและซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประมาณวันที่ 18 มีนาคม 2557 ในขณะที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ TTA-W4 จะสามารถซื้อขายได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม

ทั้งนี้ TTA ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ยังสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ์ได้อีกด้วย โดยหลังจากปิดการจอง พบว่า ในจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 298 ล้านหุ้น มีผู้ถือหุ้นจองซื้อเข้ามาตามสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 284 ล้านหุ้น ทำให้มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือ เพียงแค่ 14 ล้านหุ้นในขณะที่มีผู้ถือหุ้นสนใจจองเกินสิทธิ์เข้ามามากถึง 33 ล้านหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (TTA-W4) ที่อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 วอร์แรนต์โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่ง TTA-W4 จะสามารถแปลงสิทธิ์มาเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 หุ้น ที่ราคาแปลงสิทธิ์ 18.50 บาท ต่อหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน)

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวว่า "บริษัทฯ ยินดีกับความสำเร็จของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุน TTA เป็นอย่างดี จนทำให้เราประสบความสำเร็จในการระดมเงินทุนได้อย่างที่ตั้งใจไว้ เงินทุนที่ระดมได้จะช่วยให้เราสามารถลงทุนในธุรกิจที่มีอยู่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งตามแผนการใช้เงินที่เราวางไว้ เราตั้งใจที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจหลักและบริษัทร่วมทุนต่างๆ ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผุ้ถือหุ้นทุกท่าน"

เงินทุนจำนวน 4,173 ล้านจากหุ้นเพิ่มทุน จะถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนในระยะสั้นและระยะกลาง ในขณะที่ความเป็นไปได้ในการได้รับเงินทุนสูงสุด 1,838 ล้านบาท จากการที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์แปลงวอร์แรนต์เป็นหุ้นสามัญครบทั้งจำนวนภายในปี 2560 จะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโอกาสในการลงทุนอื่นๆ ที่ดีในอนาคต