EN TH

ข่าว

Born To Be "Good" ครั้งที่ 5 - อาสาคืนยิ้มให้น้อง ซ่อมสนามเด็กเล่น ที่อยุธยา

กลับหน้าข่าว 23 สิงหาคม 2556

กิจกรรมชวนเพื่อนทำดีเดือนเกิดครั้งที่ 5 สำหรับพนักงานที่เกิดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมในคราวนี้ เป็นการทำงานร่วมกับกลุ่มงานจิตอาสา “บ้านดินไทย” เพื่อไปคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฏร์บำรุง) อ. นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพนักงานและผู้บริหารจิตอาสารวมกัน 40 ชีวิต จากทั้ง TTA และ UMS ได้ร่วมกันซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน  นอกจากนั้น ชาว TTA ยังได้ร่วมกันบริจาคซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับทางโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ และชุดไม้แบดมินตัน เป็นมูลค่า 10,000 บาทเ พื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

 

Born To Be “GOOD” 5