EN TH

ข่าว

Born To Be "GOOD" ครั้งที่ 4 - อาสาคืนป่าให้โลก - ปลูกป่าชายเลน ที่บางปู

กลับหน้าข่าว 28 มิถุนายน 2556

กิจกรรมชวนเพื่อนทำดีเดือนเกิดครั้งที่ 4 เป็นการผนึกกำลัง ร่วมแรง ร่วมใจระหว่างพนักงานของ TTA และเพื่อนพนักงานของ UMS ที่ไปร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพาะต้นแสมขาวจำนวน 500 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เพื่อร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ เป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำแหล่งสุดท้ายของภาคกลาง ให้มีความสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน 

หลังจากปลูกป่าเป็นที่เรียบร้อย  ทีมพนักงานจิตอาสา ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารหาญจำนวน 11 นายที่ได้รับบาดเจ็บ ที่กำลังมาพักฟื้นรักษาอาการบาดเจ็บจากเหตุปะทะกันในแถบชายแดนภาคใต้ และกรณีพิพาธเขาพระวิหาร รวมทั้งฝึกหัดอาชีพสำรอง ณ สถานพักฟื้นและตากอากาศทหารบก บางปู ด้วยการร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน และช่วยอุดหนุนซื้อผักปลอดสารพิษในโครงการฯ อีกด้วย

 

Born To Be “GOOD” 4