EN TH

ข่าว

Born To Be "GOOD" ครั้งที่ 3 - อาสาช่วยให้น้องอิ่ม หาทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า ที่อ่างทอง

กลับหน้าข่าว 17 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมชวนเพื่อนทำดี Born to be “GOOD”ครั้งที่ 3 เป็นการหาทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจนกว่า 400 ชีวิต ที่อาศัยอยู่ที่ บ้านเด็กกำพร้า  วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ. อ่างทอง  โดยกิจกรรมคราวนี้ ชาว Thoresen Group ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสรรหากิจกรรมที่จะช่วยระดมเงินทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเปิดท้ายขายของที่อาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงการขอรางวัล และสิ่งของจากผู้บริหาร เพื่อจัดประมูลให้กับพนักงาน  ซึ่งทีมงานสามารถทำยอดเงินจากทั้งกิจกรรมและการบริจาคได้เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า  125,000 บาท โดยพนักงานเจ้าของวันเกิดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ได้เป็นตัวแทนนำสิ่งของ และเงินบริจาคไปมอบให้กับทางวัด พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ  ด้วย

 

Born To Be “GOOD” 3