EN TH

ข่าว

Born To Be "GOOD" ครั้งที่ 2 - สืบสานศาสนา - ทำบุญและบริจาคเครื่องพ่นออกซิเจน ที่โรงพยาบาลสงฆ์

กลับหน้าข่าว 22 มีนาคม 2556

ในกิจกรรมครั้งที่สอง พนักงานเจ้าของวันเกิดเลือกทำบุญที่ร.พ.สงฆ์  ด้วยการถวายภัตาหารเพลและสิ่งของสังฆทาน แด่พระภิกษุอาพาธ จำนวนทั้งสิ้น 50 รูป  นอกจากนี้  เจ้าของวันเกิดและทีมงานจิตอาสา ยังได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเรื่องการรวบรวมเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นออกซิเจนชนิดพกพา ซึ่งขาดแคลนและมีความต้องการใช้จำนวนมาก ให้กับทาง รพ. สงฆ์ด้วย  โดยเราสามารถรวบรวมเงินบริจาคจำนวนเกือบ 30,360 บาท

 

Born To Be “GOOD” 2