EN TH

ข่าว

TTA เผยความสำเร็จแผนเพิ่มทุน ระดมทุนได้ 3,964 ล้านบาท เสียงตอบรับจากผู้ถือหุ้นเกินคาด ช่วยเสริมความพร้อมการขยายกองเรือ ทั้งธุรกิจขนส่งและธุรกิจขุดเจาะ

กลับหน้าข่าว 12 มีนาคม 2556

กรุงเทพฯ/12 มีนาคม 2556 – บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ประสบความสำเร็จในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำหรับระดมทุนจำนวน 3,964 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ โดย TTA ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 708,004,413 บาท เป็นจำนวน 991,206,164 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่จำนวน 283,201,751 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยหุ้นที่จัดสรรใหม่นี้ จะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในสัปดาห์นี้

TTAเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น พร้อมรับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ์ได้สูงถึง 50% ของหุ้นเดิมที่มีอยู่ โดยหลังจากปิดการจอง พบว่า มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้เกือบ 8%

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ยังจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วอร์แรนต์) ซึ่งมีอายุ 2.5 ปี ควบคู่ไปด้วยในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 วอร์แรนต์ ในราคาแปลงสิทธิที่ 17 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ์ TTAW-3 จะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประมาณวันที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์แปลงวอร์แรนต์เป็นหุ้นสามัญครบทั้งจำนวน บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้อีกราว 2,407 ล้านบาท ในระยะ 2.5 ปีข้างหน้านี้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นของ TTA กล่าว “คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ถือหุ้นให้การตอบรับและสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยความสำเร็จของแผนเพิ่มทุนนี้จะช่วยให้เราสามารถคว้าโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับทั้งธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองและกลุ่มธุรกิจให้บริการขุดเจาะใต้ทะเลได้อย่างเต็มที่ เพราะเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว เราเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ”

ในขณะนี้ ราคาของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ทั้งแบบสั่งต่อใหม่และมือสอง กำลังลดระดับมาอยู่ในอัตราที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดยังอยู่ในสภาวะตกตํ่าใกล้ถึงจุดตํ่าสุดของวัฎจักรแล้ว การลงทุนซื้อสินทรัพย์ในวันนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการฟื้นตัวอย่างเต็มที่เมื่อตลาดกลับมาเติบโตอีกครั้งในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ TTA ยังมองหาโอกาสในการสั่งต่อเรือขุดเจาะท้องแบนเพิ่มเติม เนื่องจากเรือขุดเจาะซึ่งใช้ปฏิบัติงานอยู่ทั้งสองลำของเมอร์เมดกำลังเข้าสู่ระยะปลดระวาง

“เราได้เริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ทั้งในตลาดเรือสั่งต่อใหม่และเรือมือสอง เพื่อขยายกองเรือแล้ว” ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวเสริม “แผนการขยายกองเรือและกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งด้วยความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินเหล่านี้ จะส่งผลให้เราสามารถทยอยซื้อเรือมาเสริมกองเรือได้ในอนาคตอันใกล้นี้ อันจะเป็นการเสริมศักยภาพให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ด้วยการลงทุนในมูลค่าที่ตํ่ากว่าคู่แข่งในตลาดหลายรายด้วยกัน”

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้นํ้า และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งนํ้ามัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

สื่อมวลชน หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
Thoresen Thai Agencies Plc
รวิษฎา อังคีรส E-mail: ravisada_a@thoresen.com
โทร: +66 2254 8437 ต่อ 393
โทรศัพท์มือถือ: +668 1398 5098

หรือ Francom Asia
วันดี เลิศสุพงศ์กิจ E-mail: wandeel@francomasia.com
โทร: +66 2233 4329 ต่อ 19
โทรศัพท์มือถือ: + 668 1838 4001