EN TH

ข่าว

TTA แต่งตั้ง ประยุทธ มหากิจศิริ เป็นประธานกิติมศักดิ์

กลับหน้าข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2556

กรุงเทพ 13 กุมภาพันธ์ 2556 – บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศแต่งตั้งนายประยุทธ มหากิจศิริ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์ ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีผลทันทีเมื่อวานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2556)

คุณประยุทธ มหากิจศิริ  คือหนึ่งในนักลงทุนและนักธุรกิจชั้นนำชาวไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากแวดวงธุรกิจ เนื่องจากท่านเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มโครงการใหม่ๆ ในประเทศไทยหลายโครงการ และยังได้ก่อตั้งบริษัทชั้นนำหลายแห่งภายใต้การบริหารงานของ พีเอ็ม กรุ๊ป  ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งประธานหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด, บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน), บริษัทโพสโค่-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทย คอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)  และบริษัท เลควูด คันทรี คลับ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในรัฐบาล ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภาไทย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  คุณประยุทธจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ซาน ดิเอโก จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาเอกกิติมศักดิ์ทางด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คุณประยุทธ จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เนื่องจากท่านมีประสบการณ์อย่างโชกโชนในการก่อตั้งและบริหารงานให้ธุรกิจมีการเติบโต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ TTA สามารถเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ  TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

สื่อมวลชน หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

Thoresen Thai Agencies Plc
รวิษฎา อังคีรส E-mail: ravisada_a@thoresen.com
โทร: +66 2254 8437 ต่อ 393
โทรศัพท์มือถือ: +668 1398 5098

หรือ Francom Asia
วันดี เลิศสุพงศ์กิจ E-mail: wandeel@francomasia.com
โทร: +66 2233 4329 ต่อ 19
โทรศัพท์มือถือ: + 668 1838 4001