EN TH

ข่าว

TTA ประกาศแต่งตั้งเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร

กลับหน้าข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2556

กรุงเทพฯ, 4 กุมภาพันธ์ 2556 – บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศแต่งตั้งนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงาน ด้านการวางทิศทางกลยุทธ์และการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการวางกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทฯ  โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556  ที่ผ่านมา และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการฯ ที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามามีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์และการบริหารจัดการบริษัทมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้ เรากำลังให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น  เพื่อให้ทุกหน่วยธุรกิจของ TTA อยู่ในฐานะที่พร้อมจะเติบโตต่อไป  ซึ่งในบทบาทใหม่นี้ ผมจะหวังว่า จะได้ร่วมทำงานกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เราได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” 

นอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของ TTA แล้ว นายเฉลิมชัยยังดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ส่วน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรฑัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะยังคงทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานของของกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทางด้านการเงิน และการสนับสนุนทางปฏิบัติการต่อไป  ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย และม.ล. จันทรจุฑา จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านการบริหารบุคคล ตลอดจนการสรรหาและวางแผนการลงทุนในโครงการธุรกิจใหญ่ๆ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้บริหารและสร้างธุรกิจทั้งของบริษัทมหาชนและเอกชนหลายแห่งให้เจริญเติบโต ผ่านบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด รองประธานกรรมการทั้งของบริษัทโพสโค่-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เลควูด คันทรี คลับ จำกัด ด้านการศึกษา นายเฉลิมชัยจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน และปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยซัฟโฟล์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมโครงการ Director Accreditation Program (DAP 30/2004) และ Directors Certification Program (DCP 53/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547 และ 2548 ตามลำดับ

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ  TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

สื่อมวลชน หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

Thoresen Thai Agencies Plc
รวิษฎา อังคีรส E-mail: ravisada_a@thoresen.com
โทร: +66 2254 8437 ต่อ 393 โทรศัพท์มือถือ: +668 1398 5098

หรือ Francom Asia
วันดี เลิศสุพงศ์กิจ E-mail: wandeel@francomasia.com
โทร: +66 2233 4329 ต่อ 19 โทรศัพท์มือถือ: + 668 1838 4001