EN TH

ข่าว

TTA เดินหน้าปรับแผน หลังเสียงสนับสนุนมติเพิ่มทุนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

กลับหน้าข่าว 17 ธันวาคม 2555

กรุงเทพฯ / 14 ธันวาคม 2555 - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ประกาศผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2555  เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1:1 ที่ราคา 14 บาท  โดยมติของผู้ถือหุ้นโหวตเห็นด้วย 69.9502 % แต่คะแนนดังกล่าว ยังไม่มากพอที่จะผ่านมติดังกล่าว 

“เรารู้สึกผิดหวังที่ได้รับคะแนนเสียงตอบรับสูงถึงเกือบ 70% แต่คะแนนดังกล่าวยังคงไม่ผ่านเกณฑ์เสียงข้างมากที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย พรบ มหาชน   อย่างไรก็ดี  เราก็น้อมรับและเคารพการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะขอนำเอาข้อแนะนำและความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปประกอบการวางแผนเพิ่มทุนต่อไป” ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ กล่าว    “ในการประชุมวันนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแผน     กลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบและการเติบโตของเรา   เพียงแต่ผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการพิจารณาเรื่องโครงสร้างและสัดส่วนการเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการและบริษัท จะรวบรวมข้อคิดเห็นและคำแนะนำอันหลากหลายไปหาทางเลือกใหม่กลับมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง”

ทั้งนี้ แผนการระดมทุนของ TTA ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น อยู่ในรูปของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 708,004,413 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาหุ้นละ 14 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายกองเรือของโทรีเซน ชิปปิ้ง ในช่วงที่ราคาเรือลดต่ำลงอย่างมาก เนื่องจากวัฎจักรของธุรกิจกำลังเข้าสู่ช่วงต่ำสุดของธุรกิจก่อนที่จะทยอยปรับตัวดีขึ้นในปี 2557 นอกจากนี้ TTA ยังมีแผนที่จะให้การสนับสนุนการลงทุนของบริษัทลูกในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) อีกด้วย

ม.ล. จันทรจุฑาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “แม้ว่า ผลการประชุมในวันนี้อาจจะออกมาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ แต่ในฐานะบริษัทมหาชนที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสโดยสมบูรณ์ เรายินดีที่จะปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งเราจะมองหาทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้สำหรับการระดมทุนในคราวต่อไป  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังอยากให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า TTA ยังคงมีสถานภาพทางการเงิน และงบดุลที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินสดและสินทรัพย์รวมกว่า 3,585 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินทุนเพียง 0.55 เมื่อสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2555 เราเชื่อว่าสภาวการณ์ในขณะนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเราก็พร้อมที่จะค้นหาโอกาสในการลงทุนด้านดังกล่าวอย่างคุ้มค่าต่อไป”

แม้ว่าผลประกอบการประจำปี 2555 ของ TTA จะได้รับผลกระทบจากการบันทึกรายการพิเศษที่เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด การตัดจำหน่าย และการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดปีเป็นอย่างมาก แต่ธุรกิจหลักของบริษัทอย่างโทรีเซน ชิปปิ้ง และเมอร์เมด ต่างก็ทำผลงานได้ดี ด้วยยอดกำไรจากการดำเนินงานปกติก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 886% และ 138% ตามลำดับ

 

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ  TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

 

สื่อมวลชน หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
Thoresen Thai Agencies Plc
รวิษฎา อังคีรส E-mail: ravisada_a@thoresen.com
โทร: +66 2254 8437 ต่อ 393 โทรศัพท์มือถือ: +668 1398 5098