EN TH

ข่าว

เมอร์เมดต่อสัญญางานขุดเจาะใต้ทะเล เรือ MTR-2 เดินหน้าปฏิบัติงานต่อเนื่องในอินโดนีเซีย

กลับหน้าข่าว 23 พฤษภาคม 2555

กรุงเทพฯ/ 23 พฤษภาคม 2555 -- บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด มหาชน ("เมอร์เมด") ผู้ให้บริการเรือขุดเจาะและงานวิศวกรรมใต้ทะเลชั้นนำ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตกลงต่อสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้บริการขุดเจาะในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เรือขุดเจาะ MTR-2

สัญญาดังกล่าวเริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยถือเป็นการปฏิบัติงานต่อจากสัญญาฉบับเดิม ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สัญญาฉบับใหม่นี้ครอบคลุมระยะเวลานาน 6 เดือน และมีมูลค่าประมาณ 16.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 504 ล้านบาท)

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เรือขุดเจาะ MTR-2 จะเข้ารับการตรวจสอบสภาพเรือเป็นเวลาราว 4 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวเรือขุดเจาะนี้ มีสภาพโครงสร้างที่แข็งแรงและแน่นหนา พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบสภาพเรือนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมอร์เมดในการให้บริการคุณภาพระดับโลกแก่ลูกค้า โดยเรือ MTR-2 จะกลับมาให้บริการแก่ลูกค้าทันทีที่การตรวจสอบสภาพเรือเสร็จสิ้นลง

เมอร์เมดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วน TTA เป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย มีสินทรัพย์ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ให้กลายกลุ่มธุรกิจเป็นรูปแบบปัจจุบัน เป็นต้นมา ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน (SERI และ Merton) และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

เกี่ยวกับเมอร์เมด
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและงานขุดเจาะแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งสัญชาติเอเชีย เมอร์เมดมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำระดับโลก โดยในส่วนงานบริการวิศกรรมใต้ทะเลดำเนินการโดยบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส ("MOS") ซึ่งให้บริการ one-stop subsea solution ซึ่งเป็นงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเลครบวงจรด้วยนักประดาน้ำที่มีความเชี่ยวชาญและยังเป็นเจ้าของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลจำนวน 8 ลำ (โดยมี 3 ลำเป็นเรือสนับสนุนงานขุดเจาะพิเศษ) และยังเป็นเจ้าของอุปกรณ์ระบบดำน้ำลึกจำนวน 4 ตัว และยานพาหนะควบคุมระยะไกลอีก 12 ตัว MOS ให้บริการลูกค้าทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีน เมดิเตอร์เรเนียน แอฟริกาตะวันตก ตะวันออกกลาง และบราซิล สำหรับส่วนงานบริการขุดเจาะ ดำเนินการโดยบริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด (MDL) ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขุดเจาะแบบ Tender rigs จำนวน 2 ลำ และยังมีการร่วมทุนในบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่ง จำกัด (AOD) ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขุดเจาะแบบ jack-up rigs ที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงจำนวน 3 ลำ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในสิงคโปร์ และมีกำหนดส่งมอบในปี 2556 เมอร์เมดเป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จึงมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพ ประเทศไทย ภารกิจของเมอร์เมด คือ การเป็นบริษัทคู่สัญญาสำหรับงานบริการนอกชายฝั่งที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับโลกผ่านหน่วยงานธุรกิจสาขาในกาตาร์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mermaid-maritime.com