EN TH

ข่าว

เรือขุดเจาะ MTR 1 ของเมอร์เมดได้รับการต่อสัญญามูลค่า 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเชฟรอน อินโดนีเซีย

กลับหน้าข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2555

กรุงเทพฯ 13 กพ. 2555 -- บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด มหาชน ("เมอร์เมด") ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือขุดเจาะและงานวิศวกรรมใต้ทะเลให้กับธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ได้รับการต่อสัญญาว่าจ้างจากบริษัท เชฟรอน อินโดนีเซียมูลค่า 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐในการใช้เรือขุดเจาะ MTR-1 เป็นเรือสนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันในน่านน้ำอินโดนีเซียเป็นเวลา 150 วัน โดยจะเริ่มต้นทำงานในต้นเดือนเมษายนนี้

มร. บรูซ เกมเมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเมอร์เมด กล่าวว่า "การที่เรือ MTR-1 ได้ทำงานจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือและช่วยส่งผลบวกต่อกำไรของธุรกิจเรือขุดเจาะในปี 2555 สัญญาว่าจ้างฉบับใหม่นี้เป็นการต่อสัญญาจากลูกค้ารายเดิม ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของมาตรฐานการให้บริการระดับโลกและความใส่ใจในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เมอร์เมดมีให้กับลูกค้าในภูมิภาคนี้

นอกจากนี้ เมอร์เมดยังได้ลงทุนในธุรกิจเรือขุดเจาะเพิ่มเติมด้วยการก่อตั้งบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่ง ("AOD) ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโลเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา โดย AOD มีกำหนดรับมอบเรือขุดเจาะแบบ Jack-up rigs ที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงจำนวน 3 ลำ ในปี 2556

"การก่อสร้างเรือ Jack-up rigs ทั้งสามลำรุดหน้าไปด้วยดี และปริมาณความต้องการของตลาดต่อเรือ Jack-up rigs เหล่านี้ก็ยังคงเป็นบวก จำนวนของกิจกรรมงานนอกชายฝั่งในแถบแอฟริกาตะวันตก และตะวันออกกลางมีผลช่วยดึงให้อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือ Jack-up rigs ที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงเพิ่มขึ้นถึง 96% ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลดีต่ออัตราค่าจ้างรายวันของเรือ Jack-up rigs ให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่คุ้มทุนในการดำเนินงาน ซึ่งสถานการณ์ตลาดในขณะนี้ยังช่วยส่งผลดีให้กับ AOD ที่กำลังเริ่มทำตลาดให้กับ Jack-up rigs ทั้งสามลำอีกด้วย" มร. เกมเมล กล่าวสรุป

เมอร์เมดเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วน TTA เป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย มีสินทรัพย์ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ให้กลายกลุ่มธุรกิจเป็นรูปแบบปัจจุบัน เป็นต้นมา ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน (SERI และ Merton) และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolift) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

เกี่ยวกับเมอร์เมด
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและงานขุดเจาะแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งสัญชาติเอเชีย เมอร์เมดมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำระดับโลก โดยในส่วนงานบริการวิศกรรมใต้ทะเลดำเนินการโดยบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส ("MOS") ซึ่งให้บริการ one-stop subsea solution ซึ่งเป็นงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเลครบวงจรด้วยนักประดาน้ำที่มีความเชี่ยวชาญและยังเป็นเจ้าของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลจำนวน 8 ลำ (โดยมี 3 ลำเป็นเรือสนับสนุนงานขุดเจาะพิเศษ) และยังเป็นเจ้าของอุปกรณ์ระบบดำน้ำลึกจำนวน 4 ตัว และยานพาหนะควบคุมระยะไกลอีก 12 ตัว MOS ให้บริการลูกค้าทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีน เมดิเตอร์เรเนียน แอฟริกาตะวันตก ตะวันออกกลาง และบราซิล สำหรับส่วนงานบริการขุดเจาะ ดำเนินการโดยบริษัท เมอร์เมด ดริลลิงค์ จำกัด (MDL) ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขุดเจาะแบบ Tender rigs จำนวน 2 ลำ และยังมีการร่วมทุนในบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่ง จำกัด (AOD) ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขุดเจาะแบบ jack-up rigs ที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงจำนวน 3 ลำ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในสิงคโปร์ และมีกำหนดส่งมอบในปี 2556 เมอร์เมดเป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จึงมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพ ประเทศไทย ภารกิจของเมอร์เมด คือ การเป็นบริษัทคู่สัญญาสำหรับงานบริการนอกชายฝั่งที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับโลกผ่านหน่วยงานธุรกิจสาขาในกาตาร์ สิงคโปร์ อินโดนีเซี และประเทศไทย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mermaid-maritime.com