EN TH

ข่าว

TTA ต่อยอดธุรกิจปุ๋ยครบวงจร และขยายคลังสินค้าในเวียดนาม

กลับหน้าข่าว 11 มกราคม 2555

บาคองโค และโทรีเซน-วินาม่า ร่วมกันเปิดคลังสินค้าใหม่อีก 2 แห่งเพื่อรองรับการเติบโตของท่าเรือน้ำลึกทางตอนใต้ของเวียดนาม

บาเรีย, เวียดนาม/ กรุงเทพฯ, ไทย - 9 มกราคม 2555 - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ต่อยอดธุรกิจปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธ์พืช และรุกขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนาม ด้วยการเปิดตัวคลังสินค้าใหม่สองแห่ง รวมเนื้อที่กว่า 22,000 ตารางเมตร ผ่านบริษัท บาคองโค และบริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์

ในวันนี้ บริษัท บาคองโค จำกัด ("Baconco") ได้มีการทำพิธีเปิดตัวพื้นที่ส่วนขยายสำหรับบรรจุหีบห่อ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธ์พืช ในพื้นที่โรงงานขนาด 13,000 ตารางเมตรอย่างเป็นทางการ พร้อมกับฉลองการเปิดให้บริการคลังสินค้าทั่วไปแห่งใหม่ขนาด 6,000 ตารางเมตร ในขณะที่ บริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด ("TVL") ก็ได้ฤกษ์เปิดให้บริการคลังเก็บสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ขนาด 16,000 ตารางเมตร ที่เพิ่งสร้างเสร็จแห่งใหม่และตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันในบริเวณท่าเรือน้ำลึกบาเรีย เซเรส ในนิคมอุตสาหกรรมฟูห์มี จังหวัด บาเรีย วุงเตา ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ คลังสินค้าที่เปิดใหม่ทั้งสองแห่งจาก Baconco และ TVL มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร โดยเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 500% จากพื้นที่คลังสินค้าเดิมที่เคยมี ซึ่งการเปิดตัวคลังสินค้าใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดการลงทุนของ TTA ในเวียดนาม และยังเป็นการสนับสนุนกิจการ ท่าเรือบาเรีย เซเรส ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของเวียดนาม ที่ TTA ถือหุ้นอยู่จำนวน 20% อีกด้วย

สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนของ TVL แห่งใหม่นี้ นับเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ทันสมัยมีคุณภาพสูงมากแห่งหนึ่งในแถบนิคมอุตสาหกรรมฟูห์มี โดยที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น เนื่องจากปริมาณความต้องการบริการด้าน โลจิสติกส์ในนิคมแห่งนี้เพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีลูกค้าเข้ามาจับจองพื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บนเต็มพื้นที่แล้วในวันเปิดตัว ในขณะที่คลังสินค้าทั่วไปของบาคองโคที่เปิดตัวพร้อมๆ กัน ก็มีลูกค้ามาจ่อคิวรอฝากสินค้าชุดแรกแล้วเช่นเดียวกัน

มร. ซิกมันด์ สตรอมม์ ประธานบริษัท โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท บาคองโค จำกัด กล่าวว่า "นับตั้งแต่ที่ผมเดินทางมาเวียดนามเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ธุรกิจของเรามีแต่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โทรีเซน-วินามาในวันนี้ นอกจากจะเป็นหนึ่งบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามตอนใต้แล้ว เรายังให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรอีกด้วย ในขณะที่บาคองโค ก็อาศัยข้อได้เปรียบในการที่มีพื้นที่โรงงานติดกับท่าเรือบาเรียเซเรส โดยการสร้างสร้างคลังสินค้าทั่วไปแห่งใหม่ขึ้นมาด้วย ทั้งนี้ TTA เองก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของท่าเรือบาเรียเซเรส ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามตอนใต้ด้วยเช่นกัน"

"พิธีเปิดคลังสินค้าในวันนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเราในการมองเห็นโอกาสและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตสอดคล้องไปกับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ในจังหวัดบาเรีย วุงเตา ความสำเร็จนี้จะไม่เกิดขึ้น หากขาดซึ่งวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของรัฐบาลเวียดนามและความสนับสนุนอย่างดีของส่วนงานราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะจากการนิคมอุสาหกรรมบาเรีย-วุงเตาและกรมศุลกากรเวียดนาม"

จากประสบการณ์และความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในโทรีเซน-วินามา TTA จึงได้ตัดสินใจซื้อกิจการปุ๋ยของบาคองโคเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2552 และซื้อหุ้นร้อยละ 20 ในท่าเรือบาเรียเซเรส ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของเวียดนาม ในเดือนพฤศจิกายน 2553

"เราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่แห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน และมั่นใจว่าที่นี่จะต้องเจริญขึ้นอย่างมากตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม" ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ กล่าว "เราได้เร่งทำงานอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะสร้างรูปแบบธุรกิจที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างบูรณาการ ดังนั้นเมื่อรวมเอาความเชี่ยวชาญของ โทรีเซน วินามา โลจิสติกส์ บาคองโค และบาเรีย เซเรส ไว้ด้วยกันก็ทำให้เราสามารถสร้างบริการโซลูชั่นส์ทางด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ทั้งทางด้านการขนส่งทางบกและทางเรือ คลังสินค้า บรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้า และพิธีการทางศุลกากร ในเวียดนามขึ้น ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า บริการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ท่าเรือน้ำลึกบาเรีย เซเรสเติบโตได้เป็นอย่างดี และยังเกื้อหนุนธุรกิจตัวอื่นๆ ของ TTA ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ เมอร์เมด มาริไทม์ และธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองของเรา ซึ่งต้องใช้ท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณแถบนี้อยู่เป็นประจำ"

ในภาพรวม TTA ได้ลงทุนในเวียดนามไปแล้วมากกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้มาถึงจุดนี้ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในเวียดนามที่ผ่านมา ก็ดีเหนือความคาดหมาย เช่น TTA สามารถคืนทุนภายใน 22 เดือน โดยผลกำไรสุทธิที่ได้รับจากบาคองโคเกินกว่ามูลค่าที่ได้ลงทุนไป

Baconco CropCare Solution: Production Line

 

Baconco  CropCare Solutions:  Bagging Area

 

Baconco New Warehouse

 

Thoresen Vinama Logistics - New Bonded Warehouse

 

Thoresen Vinama Logistics - New Bonded Warehouse

 

 

 

Baria Serece Port:

 

Baria Serece Port

 

 

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ให้กลายกลุ่มธุรกิจเป็นรูปแบบปัจจุบัน เป็นต้นมา ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน (SERI และ Merton) และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolif) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี่ส์ จำกัด
คุณรวิษฎา อังคีรส อีเมล์ ravisada_a@thoresen.com โทร. 02 2254 8437 ต่อ 393 หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081398 5098