EN TH

ข่าว

TTA เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเหมืองถ่านหินที่ฟิลิปปินส์ คาดภายใน 2558 ผลผลิตถ่านหินทะลุ 1 ล้านตัน/ปี

กลับหน้าข่าว 21 พฤศจิกายน 2554

กรุงเทพฯ/21 พฤศจิกายน 2554 - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศเพิ่มการลงทุนในเหมืองถ่านหินที่ฟิลิปปินส์ ล่าสุดให้บริษัทลูก Soleado Holdings Pte. Ltd. ("Soleado") ซึ่ง TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ลงทุนตรงในหุ้นของ SKI Energy Resources Inc.หรือ ("SERI") ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินใต้ดินเชิงพาณิชย์รายแรกในจังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และกำลังอยู่ระหว่างการขอสัมปทานพื้นที่เหมืองเพิ่มเติม ทั้งนี้ Soleado ได้ลงทุนใน SERI มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นการลงทุนทางอ้อม โดยการถือหุ้นร้อยละ 24.31 ใน Merton Group (Cyprus) Ltd. ("Merton") ส่วนการเพิ่มทุนในครั้งใหม่นี้ มีมูลค่ารวม 25.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ Soleado มีสิทธิออกเสียงในอัตราร้อยละ 40

ปัจจุบัน เหมืองของ SERI สามารถผลิตถ่านหินคุณภาพพลังงานความร้อนสูงได้ประมาณ 10,000 ตันต่อเดือน และคาดว่า ภายในมีนาคมปีหน้า จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 20,000 ตันต่อเดือน ดังนั้น SERI จึงมีแผนที่จะพัฒนาเหมืองที่สองและสามเพิ่มเติมภายใน 2 ปีที่จะถึงนี้ โดยคาดว่า ภายในปี 2558 กำลังการผลิตของเหมืองทั้งสามรวมกันจะสูงถึง 1 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ ถ่านหินที่เป็นผลผลิตของเหมืองที่หนึ่งนั้น ได้ถูกเหมาซื้อไปโดยบริษัท เกลนคอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการบรรลุข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นการรับประกันช่องทางการจัดจำหน่ายถ่านหินที่จะถูกผลิตขึ้นตลอดอายุของเหมืองแห่งแรกทีเดียว

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "เราตัดสินใจที่จะลงทุนใน SERI เพิ่ม เนื่องจากบริษัทได้พิสูจน์แล้วว่า สามารถผลิตถ่านหินคุณภาพที่สามารถนำออกขายได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงได้วางแผนที่จะสร้างเหมืองอีกสองแห่งเพิ่มเติม และคาดว่าจะขอสัมปทานพื้นที่เหมืองเพิ่มขึ้นอีกด้วย เรามองว่า ถ่านหินเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก เฉพาะแค่ในประเทศฟิลิปปินส์เองแต่ละปีมีการสั่งนำเข้าถ่านหินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น SERI จึงน่าจะเป็นผู้ผลิตถ่านหินในประเทศที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตถ่านหินนอกประเทศได้ทั้งทางด้านคุณภาพและราคา และกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ถ่านหินภายในประเทศฟิลิปปินส์เอง

การลงทุนมูลค่า 25.3 ล้านเหรียญสหรัฐในครั้งนี้ของ TTA ประกอบด้วย เงินสดมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และการแปลงหนี้มูลค่า 20.3 ล้านเหรียญสหรัฐให้เป็นทุน โดยหนี้ดังกล่าว TTA ได้ให้กู้มาตั้งแต่เริ่มพัฒนาเหมืองถ่านหิน ดังนั้น หลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว TTA โดย Soleado จะถือครองหุ้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ (Economic Interest) ของ SERI รวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.07 ในขณะที่ Merton และSKI Construction Group Inc ("SKI") จะถือครองหุ้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 26.47

อเล็กซ์ วู้ดธอร์ป ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ Merton และประธานบริหารของ SERI กล่าวเพิ่มเติมว่า "SERI อยู่ในช่วงของการขยายกิจการเพื่อการเจริญเติบโต จำเป็นต้องใช้เงินทุนที่จะมาอัดฉีดเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่เหมืองแรกควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนาเหมืองที่สองและสาม ดังนั้นเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ TTA ตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในบริษัท ซึ่งจะทำให้เราได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดขึ้นอีก และไม่ต้องไปหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่มาเพิ่มเติม"

อัลเบิร์ต อัลทูรา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKI กล่าวสรุปว่า "เรายินดีที่ TTA สนใจลงทุนเพิ่มใน SERI มากขึ้น เรามองว่า SERI เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างแท้จริงในประเทศฟิลิปปินส์ เพราะเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินใต้ดินเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงระดับโลก จึงทำให้บริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นผู้ว่าจ้างงานใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในเมืองดาเนา จังหวัดเซบูอีกด้วย ดังนั้น การลงทุนเพิ่มเติมของ TTA ถือเป็นสัญญาณของความมั่นใจในอนาคตของบริษัท ซึ่งเราก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมลงทุนครั้งนี้จะนำพาบริษัทไปสู่ก้าวสำคัญแห่งการเติบโต และความสำเร็จในอนาคต"

บริษัท SERI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี. 2551 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ดำเนินการทำธุรกิจเหมืองถ่านหินบนพื้นที่ 12,000 เฮกตาร์ และกำลังอยู่ระหว่างการขอพื้นที่สัมปทานเหมืองเพิ่มเติมอีก 8,000 เฮกตาร์

เกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเดิมที่เป็นผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้กลายเป็นรูปแบบปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ด้วยการลงทุนในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และปัจจุบันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้ทำการลงทุนในธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ (บาคองโค) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน (เอสเคไอ เอ็นเนอร์ยี รีซอร์สเซส, เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) และยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (ปิโตรลิฟท์) และท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (บาเรีย)