EN TH

ข่าว

TTA ปรับกลยุทธ์ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

กลับหน้าข่าว 24 สิงหาคม 2554

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2554 -- บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เปิดเผยความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ("โทรีเซน กรุงเทพ") ใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ปรับกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง การสร้างฐานด้านการพาณิชย์ในประเทศสิงคโปร์ และการแบ่งแยกภาคธุรกิจอย่างชัดเจนระหว่างธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและ TTA เพื่อให้ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีรูปแบบการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารงานด้วยตนเอง เพื่อรับมือกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดธุรกิจขนส่งทางเรือ และการเติบโตที่มีผลกำไรในอนาคต

ทั้งนี้ นายเอียน แคล็กซ์ตัน ซึ่งเพิ่งเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพฯ) จำกัด เมื่อเดือนกรกฏาคม 2554 จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง โดยนายแคล็กซ์ตันมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารมากกว่า 15 ปีให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง อาทิ บริษัท เนปจูน โอเรียน ไลนส์ จำกัด, ซาฟมารีน และแอนเซ็กส์ คอนซอร์เตียม โดยก่อนหน้าที่ นายแคล็กซ์ตัน จะร่วมงานกับ โทรีเซน กรุงเทพ นั้นได้เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการระหว่างประเทศของบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือและโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในมอริเชียส ดูแลพนักงาน 450 คนใน 26 สาขาใน 6 ประเทศทั่วโลก

นายแคล็กซ์ตัน เปิดเผยว่า "ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับโทรีเซน กรุงเทพ และได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพของ TTA เราพร้อมที่จะร่วมฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือในปัจจุบันที่ไม่เพียงเฉพาะมีผลกระทบต่อธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาคธุรกิจโดยรวม จากปัญหาปริมาณกองเรือล้นตลาดซึ่งส่งผลให้ค่าระวางเรืออ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง ผมมั่นใจว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองกลับมามีผลกำไรได้ในที่สุด แม้ว่าตลาดของธุรกิจโดยรวมจะอยู่ในภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตก็ตาม" การเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องหลักที่ TTA เปิดเผยในวันนี้ได้แก่

  1. ปรับกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้มีความทันสมัย และมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

    บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปรับกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการลดจำนวนเรือที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงกองเรือด้วยการขายเรือเก่าที่มีอายุการใช้งานมากจำนวน 7 ลำในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา และรับเรือสั่งต่อใหม่ขนาด Supramax 1 ลำจากอู่ต่อเรือโอชิมาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และมีแผนจะรับเรือสั่งต่อใหม่อีก 2 ลำจากอู่ต่อเรือวินาชินในปีพ.ศ. 2555 ความพยายามในการปรับกองเรือได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2553 ซึ่งทำให้จำนวนเรือลดลงร้อยละ 44 จากจำนวน 27 ลำ เหลือ 15 ลำ แต่ บริษัทฯ ก็ได้มีการนำเรือขนาดใหญ่กว่าเดิมเข้ามาทดแทน ส่งผลให้ขนาดระวางบรรทุกสินค้าของเรือโดยรวมในปีหน้าลดลงเพียงแค่ร้อยละ 25 เท่านั้น

  2. การสร้างฐานการพาณิชย์ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจที่มากยิ่งขึ้น

    ในฐานะที่สิงคโปร์เป็นผู้นำด้านศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือในเอเชีย จึงทำให้กลายเป็นศูนย์กลางของลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือจากรัฐบาลสิงคโปร์ โทรีเซน กรุงเทพ จึงจะโยกย้ายฝ่ายขายส่วนใหญ่และโอนสัญชาติเรือไปยังประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีฝ่ายขายในประเทศไทย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าชาวไทย โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มดำเนินการทันที และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปีนี้

  3. การปรับโครงสร้างธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองให้สามารถเติบโตและทำกำไร

    เพื่อให้ธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกองมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ของ TTA จึงได้มีแยกโครงสร้างธุรกิจของ โทรีเซน กรุงเทพ ออกจาก TTA เพื่อให้โทรีเซน กรุงเทพ สามารถตัดสินใจด้านการเงินและการลงทุนได้เอง ตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการของ TTA และเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสำเร็จด้วยดี TTA จะมีการนำนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เคร่งครัดมาใช้กับ โทรีเซน กรุงเทพ ในการรับมือกับตลาดระยะสั้น ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ TTA ให้ความสำคัญ เนื่องจากจะมีการเพิ่มจำนวนเรือเช่าเหมาลำมาสู่กองเรือเพื่อชดเชยจำนวนเรือที่ลดลง ซึ่งคาดว่าโครงสร้างทางธุรกิจแบบนี้จะช่วยให้เกิดผลประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนในระยะยาว

"ผมมั่นใจว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์ความเป็นผู้นำของนายแคล็กซ์ตัน ผนวกกับกลยุทธ์ใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าแห้งเทกองของเราฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งแม้จะอยู่ในสถานกาณ์ของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม ภายใต้การบริหารงานของนายแคล็กซ์ตัน โทรีเซน กรุงเทพ จะมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่จากทั้งฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ของเราควบคู่ไปกับการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองกลับมามีผลกำไรและเพิ่มมูลค่าหุ้นของเรามากขึ้น" ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

การดำเนินการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจการขนส่งสินค้าแห้งเทกองในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพตลาดของธุรกิจโดยรวม และส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทำให้ โทรีเซน กรุงเทพ จำเป็นที่จะต้องลดจำนวนพนักงานในประเทศไทยลงร้อยละ 20

"ภายหลังการพิจารณาไตร่ตรองในตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จำเป็นจะต้องลดจำนวนพนักงานลง ซึ่งเราจะดำเนินการเรื่องค่าตอบแทนอย่างดีที่สุด เพราะพนักงานที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทุ่มเททำงานให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด พร้อมทั้งจะพยายามให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด" ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวทิ้งท้าย