EN TH

ข่าว

ธสน. ปล่อยเงินกู้รีไฟแนนซ์ 110 ล้านเหรียญสหรัฐให้เมอร์เมด เพื่อสนับสนุนธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

กลับหน้าข่าว 11 กรกฎาคม 2554

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้เผยว่า บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาว 10 ปี จำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,300 ล้านบาท กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Refinance) ของเรือเมอร์เมด เอนดัวเรอร์ และเรือเมอร์เมด เอเชียน่า ทั้งนี้ การจัดหาเงินกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ TTA เพื่อสนับสนุนธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของเมอร์เมดให้มีความคล่องตัว และพร้อมจะเติบโตต่อไป อีกทั้งช่วยลดต้นทุนทางการเงินด้วย


ในภาพ (จากซ้าย) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี และม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน วันลงนามในสัญญาเงินกู้ 110 ล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นำโดย นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ, นายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 และ นางสาวอัจโนมา พรธารักษ์เจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1