EN TH

ข่าว

AOD ได้ยักษ์ใหญ่ธุรกิจขุดเจาะน้ำมัน ของนอร์เวย์ ร่วมลงทุนเสริมความแข็งแกร่ง

กลับหน้าข่าว 29 กรกฎาคม 2554

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA เดินทางไปลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ มร. อัลฟ์ ทอร์คิลด์เซน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดริลล์ จำกัด (Seadrill) ผู้ให้บริการเรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันดับสองของโลกจากประเทศนอร์เวย์ ในการเป็นหุ้นส่วนพันธมิตร ในบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิงค์ จำกัด (AOD) ร่วมกับ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ TTA ที่ดำเนินธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง

ทั้งนี้ Seadrill และ Mermaid จะถือหุ้นใน AOD เท่ากันที่ร้อยละ 33.75 ซึ่งการเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AOD ในการเป็นผู้ให้บริการเรือขุดเจาะและการหาลูกค้าจากตลาดทั่วโลก