EN TH

ข่าว

ทีทีเอ มอบทุนการศึกษา

กลับหน้าข่าว 27 กรกฎาคม 2554

มร. เดวิด เอมส์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 ให้กับบุตร-ธิดาของลูกเรือ ที่มีผลการเรียนดีได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จำนวน 9 คน รวมมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบกว่า 45,000 บาท โดยโครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนาคตทางการศึกษาให้กับบุตรหลานของลูกเรือเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาที่ TTA มอบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับด้านพาณิชย์นาวีจาก โรงเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มีทุนการศึกษาที่มอบให้จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุนด้วยกัน