EN TH

ข่าว

TTA เสริมทัพกองเรือให้มีขนาดที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รับเรือสั่งต่อใหม่ประเภท Supramax จาก โอชิมา

กลับหน้าข่าว 17 มิถุนายน 2554

17 มิถุนายน 2554 (กรุงเทพ ประเทศไทย/โอชิมา ประเทศญี่ปุ่น) - บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) รับมอบเรือสั่งต่อใหม่ประเภท Supramax ที่มีชื่อว่า เอ็มวี ทอร์ฟอร์จูน (M.V. Thor Fortune) ซึ่งจะเป็นเรือสั่งต่อใหม่ลำล่าสุดที่จะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับกองเรือของโทรีเซน ได้เป็นอย่างดี   เรือ M.V. Thor Fortune สร้างโดยอู่ต่อเรือ Oshima Shipbuilding Limited และจะถูกจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยของ TTA ในนามว่า ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี จำกัด

"การรับเรือ M.V. Thor Forturne เป็นการตอกย้ำถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาวที่ต้องการเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการกองเรือสินค้าแห้งเทกองที่มีความทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในตลาด  เราจะยังคงหาทางลดอายุเฉลี่ยและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองเรือของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อไขว่คว้าโอกาสในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้มากขึ้น" ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว

เรือ M.V. Thor Fortune ถูกสั่งต่อเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2549 ในราคา 4.085 พันล้านเยน เป็นเรือขนาดความจุ 53,350 เดทเวทตัน ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับเรือ M.V. Thor Friendship ซึ่งบริษัทฯ รับเข้ามาสู่กองเรือในปี 2552 และสร้างโดยอู่ต่อเรือโอชิมาเหมือนกัน

"ในส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงกองเรือให้มีความทันสมัย  เราจึงได้ทำสัญญาขายเรือเก่าขนาดเล็กประเภท Handy size จำนวน 7 ลำ เพราะเรารู้สึกว่า เรือดังกล่าวเริ่มที่จะไม่สามารถแข่งขันได้ในสภาพตลาดปัจจุบัน" ม.ล.จันทรจุฑา เสริม 
ดังนั้น เมื่อรวมเรือทั้ง 7 ลำที่จะขายพร้อมด้วยเรือ Thor Fortune ที่รับเข้ามาใหม่แล้ว กองเรือของโทรีเซนจะมีจำนวนทั้งสิ้น    15 ลำและกลายเป็นกองเรือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่ำ

อายุเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซนในวันนี้จะลดลงเหลือเพียงแค่ 10.52 ปี เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีอายุเฉลี่ย 19 ปี ในขณะที่ขนาดความจุโดยเฉลี่ยของเรือแต่ละลำจะเพิ่มขึ้นจาก 27,185 เดทเวทตัน เป็น  43,719  เดทเวทตัน

 "กองเรือของเราได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง  และเราจะยังคงมองหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพกองเรือต่อไป"  ม.ล. จันทรจุฑา เสริม  "ธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกองยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และเรามั่นใจว่า การปรับปรุงกองเรือในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและช่วยให้เรารักษาความเป็นผู้นำในตลาดนี้ไว้ได้"

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งโดยแรกเริ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด และธุรกิจท่าเรือผ่านบริษัท "Baria Serece" ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

 

เผยแพร่โดย  รวิษฎา อังคีรส  แผนกสื่อสารองค์กร  บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
โทรศัพท์ 081 398 5098 Email:  ravisada_a@thoresen.com