EN TH

ข่าว

TTA รับมอบเรือขนาด Supramax สองลำ มูลค่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพกองเรือ

กลับหน้าข่าว 22 ธันวาคม 2553

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2553 - บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") ซื้อเรือขนาด Supramax สองลำจากตลาดมือสอง มูลค่า 61 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,849.52 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อรวมเรือทั้งสองลำนี้แล้ว กองเรือของโทรีเซนจะมีจำนวนทั้งสิ้น 27 ลำ ด้วยขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 29,879 เดทเวทตัน และอายุกองเรือเฉลี่ย 15.11 ปี

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA กล่าวว่า "TTA ได้ซื้อเรือสองลำจากตลาดมือสอง ผ่านบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด โดยเรือทั้งสองลำจะถูกตั้งชื่อใหม่ว่า ทอร์ อินดิเพนเดนซ์ และทอร์ อินฟินิตี้ "ช่วงที่ผ่านมา เรามองหาเรือสินค้าแห้งเทกองเพื่อจะมาทดแทนเรือที่ถูกขายหรือขายซากออกไปตลอดเวลา การซื้อเรือใหม่ทั้งสองลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงกองเรืออย่างมีวินัยของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองด้วยการลดอายุเฉลี่ยกองเรือลง และเพิ่มขนาดของเรือให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เรามีเรือในทุกขนาดตั้งแต่ Handysize, Handymax และ Supramax ไว้ให้บริการแก่ลูกค้า"

เรือทอร์ อินดิเพนเดนซ์ (สร้างเมื่อปี 2544) และเรือทอร์ อินฟินิตี้ (สร้างเมื่อปี 2545) เป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดระวางบรรทุก 52,407 เดทเวทตัน และ 52,383 เดทเวทตัน ตามลำดับ จะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3 และ 4 ของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน รองจากเรือทอร์แอคชีฟเวอร์ (ขนาด 57,015 เดทเวทตัน) และเรือทอร์เฟรนด์ชิป (ขนาด 53,350 เดทเวทตัน) เรือทั้งสองลำเป็นเรือขนาดมาตรฐานที่เหมาะกับการใช้ขนส่งสินค้าแห้งเทกองไปยังเส้นทางการค้าหลักๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นเรือลักษณะเดียวกับเรือ ทอร์ อินทริกิตี้ ที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งทีมงานทางด้านฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ มีความคุ้นเคยและชำนาญกับเรือประเภทนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย

"แม้ว่าปริมาณเรือสินค้าแห้งเทกองยังคงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลกัน แต่เราก็มีลูกค้าที่ต้องการใช้เรือในขนาดนี้รออยู่ ด้วยฝีมือการออกแบบของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก รวมกับการสร้างจากอู่ต่อเรือที่มีประวัติดี ทำให้เราอาจได้ค่าเช่าเรือในอัตราสูงจากเรือทั้งสองลำนี้ ทั้งนี้ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังคงเป็นธุรกิจหลักของ TTA ซึ่งเรามีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจนี้ต่อไปอย่างระมัดระวังและมีวินัย" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งโดยแรกเริ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด และธุรกิจท่าเรือผ่านบริษัท "Baria Serece" ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

หากสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
แผนกสื่อสารองค์กร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ โทรศัพท์ 02 254 8437 ต่อ 393 คุณรวิษฎา อังคีรส ravisada_a@thoresen.com หรือ ต่อ 290 คุณอรสุธี กาญจโนมัย ornsutee_k@thoresen.com