EN TH

ข่าว

โครงการ "น้ำเอยน้ำใจ"

กลับหน้าข่าว 24 กรกฎาคม 2553

โครงการ “น้ำเอยน้ำใจ” เป็นโครงการที่บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยร่วมมอบเงินสมทบทุนให้กับพนักงานที่ต้องการจัดกิจกรรมหรือบริจาคเงินเพื่อองค์กรการกุศลต่างๆ โดย กิจกรรมหรือการบริจาคเงินที่เราได้ดำเนินการไปในช่วงที่ผ่านมาประกอบไปด้วย

 

บริจาคเงินให้โรงเรียนวัดดอนมะกอกจังหวัดเพชรบุรี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำและซื้ออุปกรณ์การเรียน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2553

 

บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสมทบให้กับสมาคมรวมปัญญาคนพิการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553

 

บริจาคเงินและสิ่งของ ร่วมสมทบ โครงการสุภาพบุรุษนักเดินเรือฯ’53 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553