EN TH

ข่าว

TTA ร่วมบริจาคเงิน อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลับหน้าข่าว 27 ตุลาคม 2553

อีกส่วนหนึ่งของโครงการ “น้ำเอยน้ำใจ” TTA และพนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม- เดือนพฤศจิกายน ปี 2553 โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือทั้งลูกเรือของบริษัทเอง รวมไปถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วไป การช่วยเหลือเป็นไปในรูปแบบการบริจาคอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินสดจำนวน 242,980 บาท โดยเงินจำนวนนี้เป็นส่วนที่พนักงานบริจาคจำนวน 42,980 บาท และทางบริษัทสบทบทุนให้อีกเป็นจำนวน 200,000 บาท