EN TH

ข่าว

ประธานคณะกรรมการ "TTA" คนใหม่

กลับหน้าข่าว 07 ธันวาคม 2553

(กรุงเทพ - 7 ธันวาคม 2553) บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") ได้ต้อนรับนายอัศวิน คงสิริ ในฐานะประธานคณะกรรมการท่านใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ TTA เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

นายอัศวิน กล่าวถึง ความรู้สึกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในครั้งนี้ว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้มาสานต่อความเติบโตของ TTA ต่อจาก ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ซึ่งเป็นผู้ยกระดับ TTA จากบริษัทจำกัดสู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการยอมรับว่า มีความโดดเด่นในการกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใสในระดับสูง ผมตั้งใจจะทำให้ TTA เติบโตไปอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้วางไว้ และจะร่วมทำงานกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล ซึ่งในที่สุดแล้ว ก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว การปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตลอดจนการรักษาชื่อเสียงของ TTA"

นายอัศวิน คงสิริ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2552 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายอัศวิน เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นายอัศวินเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการให้กับบริษัทบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่ง ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาบริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการกองทุนต้นโพธิ์, รองประธาน กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล), กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน), และ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งที่โดนแรกเริ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเดินเรือ ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด และธุรกิจท่าเรือผ่านบริษัท "Baria Serece" ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
คุณรวิษฎา อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย
Tel: 02 254 8437 ext. 393 or 290
Email: ravisada_a@thoresen.com OR ornsutee_k@thoresen.com