EN TH

ข่าว

TTA ขยายการลงทุน เข้าซื้อหุ้นบริษัทท่าเรือน้ำลึกในเวียดนามใต้

กลับหน้าข่าว 22 พฤศจิกายน 2553

(กรุงเทพฯ, 22 พฤศจิกายน 2553) บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (“TTA”) ลงทุน 346.38 ล้านบาท เข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัท “Baria Serece” ซึ่งเป็นเจ้าของท่าเรือ Phu My (ฝูหมี) ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้าแห้งขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ ที่มีขีดความสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าการเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ยได้สูงสุดถึง 6 ล้านเมตริกตัน

Soleado Holdings Pte. Ltd. (โซลีอาโด โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA เพื่อการลงทุนในโครงการสินทรัพย์ หรือบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศ ได้เข้าซื้อหุ้น 20% ของ บริษัท “Baria Serece” จากบริษัท Yara Asia Pte. Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) เปิดเผยว่า “การตัดสินใจลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจที่เรามีอยู่แล้ว โดย Baria Serece เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการท่าเรือ Phu My ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีคลังสินค้าและเป็นศูนย์รวมเครือข่ายคลังสินค้า ซึ่งเราได้ทำการศึกษาบริษัท Baria Serece และความเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการสร้างการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการกับ Baconco ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย รวมถึงจำหน่ายเมล็ดพันธ์ใหม่ๆและยาปราบศัตรูพืช และเป็นบริษัทแรกในเวียดนามที่ TTA เข้าไปลงทุน”

“เนื่องจากที่ตั้งของ Baconco อยู่ติดกับท่าเรือ Phu My ดังนั้น เราจึงสามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าของ Baconco มารองรับสินค้าส่วนที่ท่าเรือ Phu My ไม่สามารถจัดเก็บได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในอนาคตของ Baconco ที่ต้องการเพิ่มจำนวนพื้นที่และขนาดความจุคลังสินค้าให้มากขึ้น ทำให้ Baconco กลายเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งของท่าเรือ Phu My ได้ ดังนั้น ด้วยพื้นที่คลังสินค้าที่มากขึ้น จะส่งให้ปริมาณสินค้าที่ขนถ่ายลงท่าเรือ Phu My มีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไรที่สูงขึ้นให้กับท่าเรือ การลงทุนนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ TTA ในการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนี้สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนสูงสุดในทั้งสามกลุ่มธุรกิจของ TTA” ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวต่อไปอีกว่า ท่าเรือ Phu My ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไทไว (Thi Vai) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในด้านการขนส่งสินค้า ห่างจากเขตทะเลเปิดเพียง 17 ไมล์ และอยู่ติดกับ Phu My I Industrial Park ทั้งนี้ ท่าเรือ Phu My ได้ทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ๆ ไว้แล้ว โดยเทียบเท่ากับปริมาณสินค้าถึง 3.28 ล้านตันต่อปี

“เนื่องจากการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่ Baria – Vung Tau จึงมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตอันใกล้ จะมีผลทำให้ปริมาณการขนถ่ายสินค้า และการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ท่าเรือ Phu My มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นท่าเรือที่กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในบริเวณนั้น โดยดูจาก ประวัติการทำงานที่ยาวนาน อุปกรณ์ที่เพียบพร้อม และมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางขนส่งอื่นๆ” ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

Baria Serece จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ในฐานะบริษัทร่วมค้า และในปีพ.ศ. 2550 Baria Serece ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้กฎหมายเวียดนามด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งให้บริการเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาตามความต้องการของลูกค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเดินเรือ ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส และธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด และธุรกิจท่าเรือผ่านบริษัทร่วมทุน บาเรีย ซีรีส

 

หากสื่อมวลชนมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่
รวิษฎา อังคีรส Ravisada_a@thoresen.com หรือ
หรือ อรสุธี กาญจโนมัย ornsutee_k@thoresen.com
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)
โทรศัพท์ 02 254 8437 ext. 393, 290