EN TH

ข่าว

TTA ซื้อเรือลำใหม่ล่าสุด "ทอร์ แอ็คชีฟเวอร์"มูลค่า 1,112,625,000 บาท เพิ่มศักยภาพกองเรือ

กลับหน้าข่าว 23 กรกฎาคม 2553

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ สบโอกาสขยายกองเรือ ด้วยการซื้อเรือสั่งต่อใหม่ในตลาดมือสอง โดยเรือลำใหม่มีชื่อว่า "ทอร์ แอ็คชีฟเวอร์" มีมูลค่า 1,112,625,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับมอบเรือในวันที่ 22 ก.ค. นี้

ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด  (มหาชน)  ("TTA") เปิดเผยว่า "บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด ได้ทำการซื้อเรือสั่งต่อใหม่ในตลาดมือสอง  และตั้งชื่อเรือลำดังกล่าวว่า "ทอร์ แอ็คชีฟเวอร์" (Thor Achiever) โดยเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองเรือ TTA  ในประเภท Supramax ที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกองเรือของเราให้สามารถดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในปี 2553 และต่อไป  ทั้งนี้ ธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกอง ยังคงเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญที่สุดในหมู่ธุรกิจทั้งหมดของเรา และเรายังคงมองหาโอกาสที่จะซื้อเรือใหม่ที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา   ทั้งนี้ เรายังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกองอย่างระมัดระวังและมีวินัย "

M.V. Thor Achiever  เป็นเรือที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อต้นปี 2553 จากอู่ต่อเรือชิงซาน ในประเทศจีน  ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือชั้นนำของจีนที่มีความชำนาญในการต่อเรือประเภท Supramax โดยเฉพาะ  ทั้งนี้ เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์หลักที่ใช้ในเรือลำนี้ส่วนใหญ่ผลิตในภูมิภาคยุโรป   สำหรับเรือ "ทอร์ แอ็คชีฟเวอร์" เป็นเรือที่มีขีดความสามารถในการบรรทุกสินค้าสูงถึง  57,015  เดทเวทตัน  สามารถใช้ขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ที่เหมาะกับขนาดของเรือลำดังกล่าว  อาทิ ถ่านหิน ปุ๋ย เหล็ก และสามารถใช้รับขนส่งสินค้าได้ทั่วโลก

"แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา จะมีแต่ข่าวการขายเรือหรือขายซากเรือเก่าจาก TTA เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว  เรายังคงมองหาเรือมือสองที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา   ซึ่งกลยุทธ์ของเราคือการบริหารจัดการกองเรือให้มีการผสมผสานของเรือประเภทต่างๆ อาทิ Handysize, Handymax, และ Supramax  ซึ่งการซื้อเรือครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการกองเรือของเรา และเป็นการซื้อขายในราคาที่สมเหตุสมผล" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

"ปัจจุบัน เมื่อรวม Thor Achiever แล้ว กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะมีจำนวนทั้งสิ้น 29 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 28,617 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 16.51 ปี   และเรายังคงยืนยันถึงแผนการรับมอบเรือสั่งต่อใหม่จำนวน 4 ลำ ที่สร้างโดยอู่ต่อเรือจากประเทศเวียดนามและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การขยายกองเรือของเรา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองเรือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวสรุป

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกอง  ซึ่งให้บริการเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาตามความต้องการของลูกค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเดินเรือ   ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค  ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส และธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
คุณรวิษฎา  อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย 
Tel: 02 254 8437 ext. 393 or 290                         
Email: ravisada_a@thoresen.com OR ornsutee_k@thoresen.com