EN TH

ข่าว

"TTA" แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

กลับหน้าข่าว 04 สิงหาคม 2553

(กรุงเทพ -2 สิงหาคม 2553) บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง โดยมี นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และนางอุไร โรเจอร์ส ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ในการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ  

นายวิชาย  ชื่นสุขสวัสดิ์ จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักดูแลงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ ผลประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจโดยรวมของธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  เช่น บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส และบริษัท บาคองโค จำกัด ส่วนนางอุไร โรเจอร์ส จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดูแลการตรวจสอบภายใน และการนำระบบบการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงมากำกับดูแลกิจการให้กับทุกหน่วยธุรกิจของ "TTA"

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีที่คุณวิชาย และคุณอุไรตอบรับการมาร่วมงานกับเราในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานเฉพาะด้านที่ผ่านมาของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน จะเข้ามาช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งให้แก่ 3 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท TTA ได้อย่างแน่นอน"

"ขณะนี้ TTA กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณวิชาย จะเป็นผู้ดูแลให้การลงทุนเหล่านั้นเกิดขึ้น และจะช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจนี้ให้เติบโตมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เราก็มีแผนงานในการขยายสู่ธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญของคุณอุไร มาช่วยเราในการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและนำมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมืออาชีพมาตรวจสอบและสร้างความสมดุลที่เหมาะสมให้กับองค์กรของเรา"ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวในที่สุด

ประสบการณ์การทำงานของ นายวิชาย  ชื่นสุขสวัสดิ์ ที่ผ่านมาเคยทำงานกับบริษัท United Parcel Services (หรือ UPS) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจ   โลจิสติกส์เป็นเวลาถึง 18 ปี จึงเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการในทุกด้านของธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเริ่มจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท UPS ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน (ซึ่งประกอบไปด้วย พม่า, ลาว, กัมพูชา, และเวียดนาม) และตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับ TTA คือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์และการค้าปลีก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งดูแลรับผิดชอบพัฒนากลยุทธ์เพื่อการคิดริเริ่มและเพิ่มเครือข่ายและช่องทางการค้าปลีกสำหรับ UPS  ในภูมิภาคฯ

ประสบการณ์ทำงานของ นางอุไร โรเจอร์ส ที่ผ่านมาเคยร่วมงานกับThe Dow Chemical Companyซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเคมีของโลก โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ควบคุมบัญชีประจำประเทศและเลขานุการบริษัท ให้กับบริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย-Dow ในประเทศไทย โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับ TTA คือ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจของ Dow Chemical ในอินโดนีเซียทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกอง  ซึ่งให้บริการเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาตามความต้องการของลูกค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการเดินเรือ   ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค  ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ตันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส และธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์                          
คุณรวิษฎา  อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย   
Tel: 02 254 8437 ext. 393 or 290                     
Email: ravisada_a@thoresen.com OR ornsutee_k@thoresen.com