EN TH

ข่าว

งานกิจกรรม Maritime Awards

กลับหน้าข่าว 31 ธันวาคม 2552

งานกิจกรรม Maritime Awards เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานบนกองเรือและบนฝั่งของบริษัทฯที่มีพฤติกรรมที่น่ายกย่อง และมีผลการทำงานดีเด่น ซึ่งบริษัทฯ มีการเชิญสมาชิกในครอบครัวของพนักงานที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานดังกล่าวด้วย เพื่อยกย่องเชิดชู ให้กำลังใจแก่พนักงานเหล่านั้นต่อหน้าบุคคลอันเป็นที่รัก