EN TH

ข่าว

TTA รุกซื้อหุ้นธุรกิจวิศวกรรมใต้น้ำภูมิภาคตะวันออกกลางและขายเรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้นักลงทุน

กลับหน้าข่าว 22 มีนาคม 2553

(กรุงเทพ, 17 มีนาคม 2553)--บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) และบริษัทลูกเน้นเป้าหมายธุรกิจระยะยาว เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อยังสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สร้างความเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มผลตอบแทนแก่นักลงทุน

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผยว่า เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยหลักกลุ่มของ TTA ได้เข้าซื้อหุ้นของ Subtech Ltd. ในนามของบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ทั้งนี้ Subtech Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศการ์ตาร์โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดหาบริการงานประดาน้ำสำหรับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และงานบริการนอกชายฝั่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซีย "นอกจากนี้ Subtech Ltd. ยังมีชื่อเป็นที่รู้จักทั่วไปในกลุ่มธุรกิจระดับมืออาชีพในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของกองเรือ MOS ในตะวันออกกลางซึ่งจะส่งผลให้ TTA ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่ดีขึ้น"

ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวว่า"กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลทางธุรกิจยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนในการเข้าครอบครองกิจการและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจในสามธุรกิจหลัก คือ กลุ่มขนส่ง กลุ่มพลังงาน และ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานต่อไป การเข้าถือหุ้นในกิจการของ Subtech Ltd. เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะขยายธุรกิจของ"เมอร์เมด" ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างสมดุลในภาพรวมการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่ม TTA"

"การซื้อหุ้นของ Subtech Ltd. ครั้งนี้คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่ง TTA มั่นใจว่าจะส่งผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก Subtech Ltd. จะช่วย MOS ในการขยายแหล่งในการทำธุรกิจด้านการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้เงินทุนที่ใช้ซื้อ Subtech Ltd. มาจากเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของเมอร์เมดเมื่อในปี พ.ศ. 2552" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

Subtech Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเซเชลส์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนร้อยละ 97 ใน Subtech Qatar Diving and Marine Services LLC ("Subtech Qatar") Subtech Qatar เป็นสมาชิกขององค์กร IMCA ประกอบธุรกิจโดยการเป็นผู้รับเหมางานทางด้านการประดาน้ำและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศการ์ตาร์ โดยให้บริการหลักๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซีย

"MOS ได้ลงนามในสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance Agreement) กับ Subtech Qatar ในปี 2551 เพื่อการจัดหาเรือสนับสนุนงานประดาน้ำ (DSV) ในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซีย โดย Subtech Qatar เองต้องการเพิ่มศักยภาพและสินทรัพย์กองเรือ และ MOS ได้ตัดสินใจที่จะขยายฐานลูกค้าในการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มตลาดสำหรับเรือสนับสนุนงานประดาน้ำ (DSV) ซึ่งความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจครั้งนี้จะช่วยสร้างผลกำไรที่ดีได้ในขณะนี้"ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเสริม

ภายหลังจากที่ MOS เข้าถือหุ้นในบริษัท Subtech แล้ว MOS มีแผนที่จะพัฒนา Subtech Qatar ให้เป็นผู้รับเหมาในประเทศ ที่สามารถให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำภายในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ รวมถึงขยายตลาดของ MOS ไปสู่ภูมิภาคดังกล่าวโดยการนำเรือสนับสนุนงานประดาน้ำและยานสำรวจใต้น้ำที่ควบคุมระยะไกลโดยใช้รีโมทคอนโทรล ("ROVs") มาให้บริการเพิ่มเติม เมื่อมีโอกาสทางการค้าเกิดขึ้น

"TTA เชื่อมั่นว่าการที่ MOS เป็นผู้รับเหมาในประเทศในภูมิภาคดังกล่าว จะทำให้ MOS มีความได้เปรียบ เนื่องจาก Subtech Qatar มีความรู้เกี่ยวกับประเทศของตัวเองอยู่แล้ว ตลอดจนมีฐานข้อมูลรองรับที่เข้าถึงได้สะดวก และมีต้นทุนในการโยกย้ายเรือที่ต่ำ นอกจากนี้ธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เซียเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการผลิตและการสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในอนาคตได้มีส่วนแบ่งทางตลาดภายในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

การที่ MOS เข้าถือหุ้นในบริษัท Subtech Ltd., สะท้อนให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลในการเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางและอ่าวเปอร์เชีย ซึ่ง TTA มีความยินดีที่จะร่วมงานกับทีมผู้บริหารเดิมของ Subtech Ltd., ซึ่งช่วยให้มีการพัฒนาการเติบโตธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

นอกเหนือจากการซื้อหุ้นแล้ว บมจ.เมอร์เมดมาริไทม์ยังได้ขายเรือ"Mermaid Responder" ซึ่งเป็นเรือเก่าออกไปในมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่บริษัท Dulam International เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการและพัฒนากองเรือของเมอร์เมด

ทั้งนี้ MOS ยังคงขยายกองเรืออย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมกราคม 2553 ได้รับมอบเรือใหม่ ได้แก่เรือ Mermaid Asiana ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งและทดสอบระบบประดาน้ำของเรือ และในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2010 คาดว่าจะรับมอบเรืออีกหนึ่งลำ คือ เรือ Mermaid Endurer ภายหลักจากการติดตั้งระบบประดาน้ำของเรือเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้บมจ.เมอร์เมดมาริไทม์ ได้สัญญา 3 ปี จากบริษัท Chevron เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมใต้น้ำในประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ บจ.นิโอ ทาร์เก็ต (PR Agency)
คุณรวิษฎา อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย คุณนฤพร ชีวนันทพรชัย / คุณศิริอาภา
โทรศัพท์ : 02 254 8437 ต่อ 393 หรือ 290 โทรศัพท์ : 02-631-2290-5 ต่อ 307/304/306
อีเมล์ : ravisada_a@thoresen.com อีเมล์ : Narueporn@neotarget.com
         ornsutee_k@thoresen.com          Siriarpa@neoTarget.com