EN TH

ข่าว

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ รับมอบเรือสั่งต่อใหม่ "ทอร์ เฟรนด์ชิพ" มูลค่า 1,241.20 ล้านบาทจากญี่ปุ่น เพื่อเสริมทัพกองเรือ

กลับหน้าข่าว 18 ธันวาคม 2552

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว เร่งเพิ่มจำนวนเรือใหม่ๆ สู่กองเรือ เพื่อจัดกองเรือใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น  ล่าสุด รับมอบเรือสั่งต่อใหม่ที่มีชื่อว่า Thor Friendship  ซึ่งมีระบบการทำงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าสู่กองเรือ  ส่งผลให้กองเรือของ TTA เมื่อรวม Thor Friendship แล้วมีทั้งสิ้น 36 ลำ เรือดังกล่าว มีบริษัท ซุมิโตโมเป็นตัวแทนการขายและอู่ต่อเรือโอชิมาเป็นผู้สร้างเรือ  ทั้งนี้ Thor Friendship นับเป็นเรือลำแรกในจำนวนเรือสั่งต่อใหม่ทั้งหมด 5 ลำที่มีกำหนดทยอยส่งมอบให้กับ TTA ภายใน 2 ปีข้างหน้านี้

กรุงเทพ (18 ธันวาคม 2552) - ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เปิดเผยถึงเรือ Thor Friendship ซึ่งเป็นเรือสั่งต่อใหม่ลำใหญ่ที่สุดในกองเรือว่า "เรือลำดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน TTA ในด้านศักยภาพของกองเรือให้สามารถดำเนินงานด้านกลุ่มธุรกิจขนส่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในปี 2553   ทั้งนี้ ธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกอง เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจขนส่ง  ซึ่งตามแผนกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง TTA ยังคงที่จะเดินหน้าลงทุน ใน สามธุรกิจหลักซึ่ง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างระมัดระวัง มีวินัยและต่อเนื่อง "

บริษัทฯ ได้ออกคำสั่ง:ซื้อเรือ Thor Friendship  ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2549  ให้กับบริษัทฯ อู่ต่อเรือโอชิมา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากบริษัทต่อเรือในญี่ปุ่นมีชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ในเรื่องของคุณภาพการผลิตและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม  โดย Thor Friendship  เป็นเรือที่มีขีดความสามารถในการบรรทุกสินค้าสูงถึง  53,350  เดทเวทตัน  มีเครนสำหรับยกสินค้า (Cargo Crane) ทั้งหมด 4 ตัว โดยเครนแต่ละตัวจะมีความสามารถในการยกสินค้าได้สูงถึง  36  เมตริกตัน    

"Thor Friendship ใช้ระยะเวลาในการสร้างทั้งสิ้น 8  เดือน  มีคุณลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ล่าสุด ตามความต้องการของ TTA  ที่ต้องการเรือขนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลตรวจตราเรือจากระยะไกลให้มากขึ้น  ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือในการดำเนินธุรกิจของ TTA  ให้ดียิ่งขึ้น ในการให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองตามความต้องการของลูกค้า ตามกลยุทธ์ของธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน"  
ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ Thor Friendship  มีกำหนดเริ่มให้บริการสู่ทุกเส้นทางทั่วโลกในช่วงประมาณมกราคม 2553

เมื่อรวม Thor Friendship แล้ว กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะมีจำนวนทั้งสิ้น 36 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 26,887 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 18.2 ปี   และเรายังมีกำหนดรับมอบเรือที่สร้างโดยอู่ต่อเรือโอชิมาอีกหนึ่งลำในปี 2554  ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการดำเนินหน้าตามแผนการขยายกองเรือ เพื่อการบริหารจัดการกองเรือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวสรุป

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก  และยังเป็นบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูง โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)  การลงทุนในธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ผ่านบริษัท บาคองโค จำกัด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินผ่าน เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด และ ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)