EN TH

ข่าว

TTA ขยายฐานธุรกิจสู่กลุ่มพลังงานล่าสุดทุ่มงบกว่า 169 ล้านบาท เพื่อร่วมทุนธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์

กลับหน้าข่าว 14 สิงหาคม 2552

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ในการกระจายส่วนงานธุรกิจ (business diversification) ล่าสุดอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ของบริษัท Merton Group (Cyprus) Limited ("Merton Group") ในกิจการร่วมค้าธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อขยายศักยภาพของ TTA ทั้งในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เปิดเผยว่า "Soleado Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ของ Merton Group (Cyprus) Limited ("Merton Group") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติรายเดียวใน SKI Energy Resources Inc. ("SERI") ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Merton Group และ SKI Construction Group Inc.("SKI") ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาธุรกิจเหมืองถ่านหินร่วมกันในประเทศฟิลิปปินส์  โดยมูลค่าการลงทุนในครั้งนี้คิดเป็นจำนวน 169,650,000 บาท หรือ 5,000,000 เหรียญสหรัฐ

"วัตถุประสงค์หลักของ TTA ในการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินเพื่อก้าวเข้าสู่กลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น และถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตพลังงานในอนาคตโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้มีการพยากรณ์จากนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ว่าความต้องการใช้ถ่านหินจะมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น"  ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

ปัจจุบัน ประเทศฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนการลงทุนในภาคธุรกิจเหมืองถ่านหินเพื่อพัฒนาปริมาณสำรองถ่านหินภายในประเทศ   ทั้งนี้ SERI ซึ่งได้รับสัมปทานพื้นที่ทั้งหมด 13,000 เฮกตาร์ (หรือ 81,250 ไร่) จากกระทรวงพลังงานของประเทศฟิลิปปินภายใต้สัญญา Coal Operating Contracts หรือ COCs จึงวางแผนที่เริ่มจะพัฒนาเหมืองแร่ Danao ที่เมืองเซบู ซึ่งได้รับการยืนยันว่า เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณถ่านหินสำรองที่มีคุณภาพในการให้พลังงานความร้อนดี สามารถนำไปผลิตถ่านหินเพื่อทำการค้าได้

"การลงทุนครั้งนี้ของ TTA มีความแตกต่างกับโครงการเหมืองถ่านหินอื่นๆ เนื่องจาก TTA สามารถเข้าสู่ธุรกิจเหมืองถ่านหินได้โดยใช้เงินลงทุนในเบื้องต้นไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เหมืองในสัมปทานที่ยังไม่ได้รับการสำรวจอีกมาก  ดังนั้นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เหมืองเหล่านี้และความเป็นไปได้ในการที่จะเข้าไปรับสัมปทานเพิ่มในที่อื่นๆ ที่กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจในฟิลิปปินส์  จึงเป็นโอกาสที่ดีของ TTA ที่จะเพิ่มระดับการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินต่อไปในระยะยาวและอย่างมีวินัยในการลงทุน ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม  

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการส่งออก  พบว่า ผู้ประกอบการเหมืองอื่นๆในประเทศฟิลิปปินส์นิยมส่งออกถ่านหินไปยังประเทศจีน  ซึ่ง TTA ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินให้กับลูกค้าส่วนกลุ่มธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกองอยู่แล้วในปัจจุบัน  จึงมีความเป็นไปที่ TTA จะร่วมมือกับ Merton Group ในการขนส่งและโลจิสติกส์ถ่านหินจากฟิลิปปินส์   ดังนั้น การลงทุนในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ TTA ในการที่จะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ในขณะเดียวกันก็ลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือและโลจิสติกส์ที่มีอยู่เดิมแล้วของ TTA อีกด้วย" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว "

"การลงทุนใน Merton Group นี้นับว่าเป็น ความท้าทายอย่างหนึ่ง  แต่เราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เราจะยังคงหาการลงทุนต่อไปในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง  พลังงาน หรือโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (infrastructure) ต่อไปอย่างต่อเนื่อง"  ม.ล. จันทรจุฑากล่าวในที่สุด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Merton Group, SKI และ SERI

Merton Group จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนทำธุรกิจที่ตอบรับกับความต้องการทางด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะเขตที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่น ประเทศจีน และอินเดีย

Merton Group ได้เริ่มการทำธุรกิจเหมืองถ่านหินโดยการเข้าซื้อหุ้นในเหมือง Naga ที่อยู่ใน Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ก่อน และต่อมาได้เข้าร่วมทุนกับ SKI ในเหมือง Danao (ซึ่งอยู่ใน Cebu เช่นกัน)
 
SKI  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 และเป็นหนึ่งในห้าผู้รับเหมาทั่วไปชั้นแนวหน้าในประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานถ่านหินซึ่งนำไปสู่การซื้อเหมืองแร่ที่เมือง Danao ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

SERI จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ในรูปแบบกิจการร่วมค้า โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง  Merton Group และ SKI เพื่อพัฒนาเหมืองแร่ที่ Naga และที่ Danao  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ รวมทั้งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่ให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง