EN TH

ข่าว

เมอร์เมด มาริไทม์ บริษัทในเครือบมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ สั่งต่อเรือสนับสนุนงานประดาน้ำใหม่มูลค่า 3 พันล้านบาท

กลับหน้าข่าว 11 มิถุนายน 2552

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ในฐานะบริษัทแม่ของ บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ ยืนยันการลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่มีระบบสำรองฉุกเฉิน (DP2 DSV) ใหม่ 1 ลำ มูลค่า 3,116 ล้านบาท โดยบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เรือลำใหม่นี้ถูกสร้างโดย บริษัท Bergen Group BMW AS, Norway การสั่งต่อเรือลำใหม่นี้จะช่วย MOS ในการขยายตัวธุรกิจงานบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เปิดเผยว่า "บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์  ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ที่มีระบบสำรองฉุกเฉิน (DP2 DSV) เพื่อสนับสนุนงานประดาน้ำ กับบริษัท Bergen Group BMW AS, Norway จำนวน 1 ลำ คิดเป็นมูลค่า 3,115,840,000 บาท โดยเรือที่สั่งต่อใหม่ลำนี้จะมีชื่อว่า "Mermaid Endurer"  ซึ่งคาดว่าจะรับมอบเรือดังกล่าวในไตรมาสที่ 4 ของปีปฎิทินนี้  การลงทุนครั้งนี้ก็เพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตในภาคธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ สาธารณูปโภคและงานโครงสร้างใต้ทะเล งานสำรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และกู้ภัยทางทะเลที่เมอร์เมดมีความเชี่ยวชาญ" .

"สำหรับแหล่งเงินทุนที่นำมาชำระค่าซื้อเรือสั่งต่อใหม่ "Mermaid Endurer" ลำนี้ ส่วนหนึ่งมาจากกำไรสะสมและเงินกู้ของ MOS โดยมีกำหนดการชำระค่าซื้อเรือสั่งต่อใหม่ในช่วงระหว่างการสร้างเรือร้อยละ 30 และจะชำระเงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 ในวันรับมอบเรือ"ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

ปัจจุบัน MOS มีกองเรือสำรวจและสนับสนุนงานเทคนิคใต้น้ำรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ลำ โดย 2 ลำเป็นเรือสนับสนุนงานประดาน้ำ (DSV) สำหรับเรือ "Mermaid Endurer" ที่สั่งต่อใหม่ลำนี้จะเป็นเรือประเภทสนับสนุนงานประดาน้ำที่สั่งต่อใหม่เป็นลำที่ 3 ของ MOS โดยจากรายงานเกี่ยวกับการสร้างเรือพบว่า เรือลำนี้เป็นเรือที่มีการออกแบบรายละเอียดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสร้างให้มีมาตรฐานสูง

ซึ่งการสั่งต่อเรือใหม่นี้จะเพิ่มศักยภาพอัตราการใช้ประโยชน์กองเรือและสนับสนุนการขยายตลาดในการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในอนาคต

"นอกจากนี้ MOS มีกำหนดรับมอบเรือสั่งต่อใหม่อีกจำนวน  2 ลำ ได้แก่ เรือ Mermaid Asiana ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนงานประดาน้ำแบบ DP2 DSV โดยคาดว่าจะรับมอบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีปฎิทิน 2552  และเรือ Mermaid Sapphire ซึ่งเป็นเรือ DP2 ROV Support Vessel หรือ เรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่ใช้สนับสนุนยาน ROV มีกำหนดรับมอบในไตรมาสที่ 4 ของปีปฎิทิน 2552

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 MOS ได้ขยายฐานลูกค้านอกเหนือไปจากลูกค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศอินเดีย จีน Sakhlin (รัสเซีย) ตะวันออกกลาง และบราซิล การซื้อเรือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ MOS สามารถรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตามการขยายตลาดในการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำด้วยกองเรือที่ทันสมัยที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทั่วโลก" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ รวมทั้งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่ให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง