EN TH

ข่าว

"TTA" รุกธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ หนุนบริษัทลูกเมอร์เมด มาริไทม์ ซื้อเรือทีมสยามมูลค่ากว่า 985 ล้านบาท

กลับหน้าข่าว 10 มกราคม 2553

"TTA" รุกธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ หนุนบริษัทลูกเมอร์เมด มาริไทม์ ซื้อเรือทีมสยามมูลค่ากว่า 985 ล้านบาท

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ สนับสนุนให้บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ ("Mermaid") ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ซื้อเรือทีมสยาม มูลค่ากว่า 985,940,150 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับธุรกิจบริการด้านงานสนับสนุนวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของ "MOS" เดินหน้าเต็มที่ในเดือนมีนาคมศกนี้

ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ("TTA") เปิดเผยว่า "ล่าสุดบริษัทลูกของ "TTA"  บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ ("Mermaid") ได้ลงทุนซื้อเรือทีมสยามในจำนวนเงินมูลค่า 985,940,150 บาท หรือ 29,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาก Team III Ltd. เพื่อเตรียมขยายธุรกิจของ "MOS" ในเดือนมีนาคม 2553 เพื่อรองรับงานสนับสนุนด้านวิศวกรรมโยธาใต้สำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งของ MOS ที่ยังคงมีอุปสงค์การใช้เรือประเภทนี้ในอัตราสูง"

"MOS มีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อเรือทีมสยามครั้งนี้ เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการที่ MOS
จะได้เป็นเจ้าของเรือแทนที่จะเป็นเพียงผู้เช่าเรือ และช่วยให้ "MOS" สามารถควบคุมประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งบำรุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพของเรือลำนี้ได้ในอนาคต ซึ่งส่งผลดีให้ "MOS" สามารถบริหารจัดการเรือลำนี้เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้ในระดับคุณภาพที่ดีและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างคุ้มค่าให้กับ "MOS"ได้ในระยะยาว" ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

เรือทีมสยามเป็นเรือที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมโดยระบบกำหนดตำแหน่ง 2 เครื่องยนต์ (Dynamic position (class 2) construction support vessel) มีเครนขนาด 70 ตัน และมีที่พักสำหรับรองรับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 135 คน ซึ่งปัจจุบันเรือทีมสยามปฎิบัติงานอยู่ที่อ่าวเปอร์เซีย โดยเป็นเรือที่ "MOS" เช่าระยะยาวมาจาก Team III Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Topaz Energy & Marine Ltd. ถือหุ้น 100% โดยเป็นบริษัทฯที่ชำนาญในบริการเกี่ยวกับการคิดค้นและก่อสร้างต่างๆในอุตสหากรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลาง

"สำหรับแหล่งเงินทุนในการซื้อเรือทีมสยามครั้งนี้มาจากเงินทุน เงินกู้ของ "MOS" โดยส่วนของเงินทุนเป็นเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นเพิ่มทุนของเมอร์เมดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งขนาดของรายการซื้อเรือทีมสยามครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 2.37 ของสินทรัพย์รวมของ "TTA" และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ทั้งนี้ TTA และ บริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 41,640,829,646 บาท"

ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวในที่สุด

"MOS" เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในภูมิภาค "MOS" ให้บริการการสำรวจใต้ทะเล การซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานก่อสร้างเบา และการให้บริการซ่อมแซมฉุกเฉิน ปัจจุบัน "MOS" เป็นเจ้าของเรือจำนวนทั้งสิ้น 6 ลำ และเช่าเรือ 1 ลำ (คือเรือทีมสยาม) โดย "MOS" ให้บริการแบบครบวงจรโดยมีพนักงานที่มีทักษะสูงและมีสินทรัพย์อื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบเพื่อการประดาน้ำ saturation diving systems 4 ชุด (ซึ่งรวมอยู่ในเรือที่สั่งต่อใหม่ด้วย) ระบบการดำน้ำนอกชายฝั่งที่ใช้อากาศ (air diving systems) 10 ตัว และอุปกรณ์ ROV 14 ตัว ซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้เพื่องานก่อสร้างในน้ำลึกและน้ำลึกมาก ซึ่ง"MOS" มีเรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่สั่งต่อใหม่อีกจำนวน 2 ลำ

ข้อมูลเกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก  และยังเป็นบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูง โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)  การลงทุนในธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ผ่านบริษัท บาคองโค จำกัด และธุรกิจถ่านหินผ่าน เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) จำกัด และ ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)