EN TH

ข่าว

รายงานการรับมอบเรือเมอร์เมด เอเชียน่า

กลับหน้าข่าว 01 กุมภาพันธ์ 2553

Ref: COR:MS/EL10006t/ms

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานการรับมอบเรือเมอร์เมด เอเชียน่า

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL09036t/on ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการลงทุน ใน Nemo Subsea AS

ตามที่บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รายงานเกี่ยวกับการเข้าลงทุนร้อยละ 100 ใน Nemo Subsea AS โดยบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("MOS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nemo Subsea AS ("Nemo") เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน ประเทศนอร์เวย์ และ Nemo เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดในเรือเมอร์เมด เอเชียน่า ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร์ และจะได้รับมอบเรือเมื่อเรือถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า Nemo ได้รับมอบเรือเมอร์เมด เอเชียน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 จาก Great Maritime Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Robert Knutzen Shipholding Ltd.

เรือเมอร์เมด เอเชียน่า เป็นเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมโดยระบบกำหนดตำแหน่ง 2 เครื่องยนต์ (dynamic position (class 2) dive support vessel) ซึ่งสร้างโดยอู่ต่อเรือ ASL Shipyard Pte. Ltd. เรือเมอร์เมด เอเชียน่า เป็นเรือเพื่อใช้ในการปฏิบัติการประดาน้ำและมีระบบที่ติดตั้งเพื่อการปฏิบัติการ ดำน้ำลึกสำหรับรองรับนักประดาน้ำได้ 12 คน พร้อมด้วยเรือชูชีพที่ใช้แรงขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง (self-propelled hyperbaric lifeboat) เรือเมอร์เมด เอเชียน่ามีเครนขนาด 100 ตัน และมีที่พักสำหรับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ได้ 100 คน MOS จะเช่าเรือเมอร์เมด เอเชียน่าจาก Nemo และจะเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือ MOS ในการนำไปให้บริการ ในธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

เรือลำนี้นับว่าเป็นเรือลำที่สามที่ MOS ที่ MOS ได้รับมอบและเป็นเจ้าของในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดย MOS ได้รับมอบเรือ เมอร์เมด แซฟไฟร์ ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนงานประดาน้ำที่มีระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และรับมอบเรือทีมสยามซึ่งเป็นเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมโดยระบบกำหนด ตำแหน่ง 2 เครื่องยนต์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

MOS เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นอกชายฝั่งในภูมิภาค MOS ให้บริการการสำรวจใต้ทะเล การซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานก่อสร้างเบาและการให้บริการ ซ่อมแซมฉุกเฉิน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ MOS ได้ขยายการให้บริการไปยังอินเดีย จีน Sakhlin (รัสเซีย) ตะวันออกกลาง บราซิล และ United Kingdom Continental Shelf (UKCS) นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ MOS ยังได้เข้าลงนามในสัญญา พันธมิตรเพื่อขยายบริการต่างๆ ไปยังตลาดแถบยุโรปด้วย

เมื่อรวมเรือเมอร์เมด เอเชียน่า ที่เพิ่งได้รับมอบแล้ว MOS จะมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำทั้งสิ้น จำนวน 8 ลำ MOS ให้บริการในลักษณะที่ครบวงจรโดยมีพนักงานที่มีทักษะสูงและมีสินทรัพย์อื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ ระบบเพื่อการ ประดาน้ำ saturation diving systems 4 ชุด (ซึ่งรวมอยู่ในเรือที่สั่งต่อใหม่ด้วย) ระบบการดำน้ำนอกชายฝั่งที่ใช้ อากาศ (air diving systems) 10 ตัว และอุปกรณ์ ROV 14 ตัว ซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้เพื่องานก่อสร้างในน้ำลึกและ น้ำลึกมาก MOS คาดว่าจะรับมอบเรือเมอร์เมด เอ็นดูเรอร์ ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมโดยระบบ กำหนดตำแหน่ง 2 เครื่องยนต์ ภายในปี พ.ศ. 2553 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-02-01_TTA_3_TH.pdf (Size: 68,901 bytes)