EN TH

ข่าว

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ทุ่มงบกว่า 374 ล้านบาท ลงทุนซื้อธุรกิจปุ๋ยในเวียดนาม

กลับหน้าข่าว 27 กรกฎาคม 2552

(วันที่ออกข่าว) - บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ในการกระจายส่วนงานธุรกิจ (business diversification) อนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท EMC Gestion S.A.S ("EMCG") ด้วยเงินลงทุนมูลค่ากว่า 374 ล้านบาท จาก EMC S.A.  โดย EMCG เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Baconco Co., Ltd. ("Baconco") ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช และสารกำจัดศัตรูพืชในตลาดการเกษตรในเวียดนาม

ม.ล. จันทรจุฑา  จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("TTA") เปิดเผยว่า "Soleado Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ของ EMCG จากบริษัท EMC S.A.  โดย EMCG เป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวใน Baconco ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม ซึ่งมูลค่าการลงทุนในครั้งนี้คิดเป็นเงิน 374,409,750 บาท  เพื่อช่วยสนับสนุน TTA ในการขยายฐานการลงทุนในเวียดนามเนื่องจากประเทศเวียดนามยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกอยู่ อีกทั้งเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญที่ทำให้เกิดความต้องการใช้ปุ๋ยเป็นจำนวนมาก"

"วัตถุประสงค์หลักของ TTA ในการลงทุนใน Baconco ครั้งนี้ เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจตามหลักกลยุทธ์ซัพพลายเชน (integrated supply chain)  โดยในช่วงที่ผ่านมา TTA ได้มีการขนส่งปุ๋ยโดยใช้เรือของ TTA จำนวนมากกว่า 2 ล้านตันในรอบปีบัญชี 2551 และอีกกว่า  1.5 ล้านตันในช่วง 9 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2552   ดังนั้น การลงทุนครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ TTA ได้ขยายกิจการสู่การทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกปุ๋ย อันจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองด้วย  โดยเราจะไม่ได้เป็นเพียงผู้ขนส่งปุ๋ยเท่านั้น แต่ยังขายปุ๋ยด้วย  ทั้งนี้ ประกอบกับศักยภาพที่ตั้งของโรงงาน Baconco  ซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือ Baria Serece ยังนับเป็นทำเลด้านการขนส่งสินค้าที่ดีที่จะช่วยให้ Baconco สามารถซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตปุ๋ยได้ในราคาที่ดีและสะดวกต่อการขนส่งสินค้าทางเรือผ่านทางทะเล และแม่น้ำ" ม.ล.จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ การที่ Baconco มีโรงงานที่มีพื้นที่ 56,000 ตารางเมตร ทำให้ TTA มองเห็นศักยภาพทางธุรกิจที่จะพัฒนาไปสู่การให้บริการด้านโลจิสติกส์ในอนาคตได้อีกและเนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการและมืออาชีพที่ให้บริการเกี่ยวกับคลังสินค้าใน Phu My I Industrial Park ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Baconco และท่าเรือ Baria Serece ปัจจุบันท่าเรือ Baria Serece มีปริมาณสินค้าขนส่งผ่านท่าเรือประมาณปีละ  5 ล้านตัน"  ม.ล.จันทรจุฑากล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับ Baconco
Baconco จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามเมื่อปี พ.ศ.2538 มีทุนชำระแล้วจำนวน 25,833,128.40 เหรียญสหรัฐ  โดยมีบริษัท EMCG ที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวใน Baconco    ธุรกิจหลักของ Baconco คือ การผลิต-ขายปุ๋ยเคมี ,ปุ๋ยแร่ธาตุ (ฟอสเฟสและโปแตส), ขายเมล็ดพันธุ์พืชและสารกำจัดศัตรูพืชในตลาดการเกษตรในเวียดนาม Baconco มีโรงงานตั้งอยู่ใน Phu My I Industrial Park จังหวัด Baria Vung Tau ของเวียดนาม  นอกจากนี้ Baconco ยังเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิบัตรในการผลิต USP (Super Phosphate Urea) แต่เพียงผู้เดียวเพื่อการขายในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว Baconco เป็นบริษัทเดียวในเวียดนามที่มีผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย USP ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าไปยังฐานผู้ค้าส่งอีกจำนวนกว่า 200 ราย และมีร้านสินค้าจากโรงงาน (Outlet) อีกกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศเวียดนาม โดยตราสินค้าของ Baconco เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวียดนามว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ รวมทั้งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่ให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งเป็นหนึ่งใน 50 อันดับแรกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง