EN TH

ข่าว

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรประจำเรือ ในงาน “Maritime Awards 2008”

กลับหน้าข่าว 18 กรกฎาคม 2551

 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรประจำเรือ

ในงาน "Maritime Awards 2008"

 

คณะผู้บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ นำโดย ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ(แถวยืน-กลาง) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรประจำเรือที่มีผลการเรียนดี ในงาน "Maritime Awards 2008" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรประจำเรือและครอบครัว พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เมื่อเร็วๆนี้