EN TH

ข่าว

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ คว้าสุดยอดรางวัล "บริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดแห่งประเทศไทย" จากนิตยสาร Asiamoney

กลับหน้าข่าว 25 มกราคม 2551

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ครองแชมป์ตำแหน่ง "บริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2550" (ประเภทบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลาง) จากนิตยสารเอเชียมันนี่ (Asiamoney) ที่เป็นนิตยสารทางการเงินรายเดือนชั้นนำที่มีคนอ่านมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยการรวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ จากนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด มหาชน (TTA) เปิดเผยว่า "บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรางวัลที่ได้รับจาก "Asiamoney" ในสาขา "บริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดแห่งประเทศไทยสำหรับประเภทบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลาง" ซึ่งถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้จากการให้คะแนนของบรรดาผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์/ผู้สนใจลงทุน ซึ่งติดตามผลงานของบริษัทฯ อยู่นั่นเอง"

ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวเพิ่มเติมว่า "รางวัลบริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดแห่งประเทศไทย 2550" ที่บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ได้รับนั้น มีการพิจารณาจากปัจจัยหลากหลายด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับ นักลงทุน ความโปร่งใสในการบริหารงาน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในปี 2550 ที่ผ่านมานั้น บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ มีผลการดำเนินงานเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากหลายโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการในปีที่ผ่านมา อาทิ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเดือนกันยายน 2550 ที่สามารถระดมทุนได้ถึง 169 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อมาใช้ปรับปรุงและขยายกองเรือให้ทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงระบบ IT สำหรับกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนของบริษัทฯ ก้าวสู่ระดับภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรใหม่ในประเทศมาเลเชีย และอินโดนีเชีย อีกทั้งยังนำหุ้นของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("เมอร์เมด") เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ที่สามารถระดมทุนได้สูงถึง 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปขยายธุรกิจด้านงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งของเมอร์เมด กลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลดีให้บริษัทฯ สามารถขยายตัว และได้รับส่วนแบ่งกำไรที่สูงขึ้นในกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกอง"

"บมจ.โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ ต้องขอขอบคุณนิตยสาร Asiamoney ที่มอบรางวัลนี้ให้แก่บริษัทฯ ที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียในอนาคต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ อย่างดีที่สุด ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม" ม.ล. จันทรจุฑา กล่าวในที่สุด

สำหรับผลสำรวจรางวัล Asiamoney Award ในสาขาบริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดแห่งเอเชีย ในปี 2550 ได้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภทธุรกิจ คือ บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ความสามารถการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความละเอียดรอบคอบการบริหารจัดการของบริษัทนั้นๆ เพื่อร่วมค้นหาบริษัทที่ดีที่สุดจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยนิตยสาร Asiamoney