EN TH

ข่าว

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ มอบรางวัล "Maritime Awards 2008" ประกาศเกียรติคุณบุคลากรประจำเรือที่มีผลงานดีเด่น

กลับหน้าข่าว 18 กรกฎาคม 2551

 

 

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ มอบรางวัล "Maritime Awards 2008"

ประกาศเกียรติคุณบุคลากรประจำเรือที่มีผลงานดีเด่น

  

คณะผู้บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ นำโดย ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ(แถวที่ 2, ที่ 5 จากซ้าย) กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร ผู้จัดการฝ่ายกองเรือ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมมอบรางวัล "Maritime Awards 2008" เพื่อประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรประจำเรือที่ปฏิบัติงานอยู่บนเรือและบนฝั่ง ที่มีผลการทำงานดีเด่น โดยคัดเลือกจากการโหวตของเพื่อนร่วมงานและจากผลของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรประจำเรือที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้