EN TH

ข่าว

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.บูรพา เร่งพัฒนาบุคลากรคุณภาพสายงานพาณิชยนาวี

กลับหน้าข่าว 01 พฤษภาคม 2551

 

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.บูรพา เร่งพัฒนาบุคลากรคุณภาพสายงานพาณิชยนาวี

(ในภาพ) ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ("TTA") ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสองมหาวิทยาลัยชั้นนำ นำโดย รศ. ชัยวัฒน์ ชัยกุล (ที่สองจากซ้าย) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ (ที่สี่จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรคุณภาพในสาขาวิชาพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าระดับสากล และสามารถรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจพาณิชยนาวีไทยในอนาคต โดยมี กัปตันยอดชาย รัตนชีวกร (ซ้ายสุด) ผู้จัดการกองเรือ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด และอาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 8 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อาคาร อรกานต์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้