This printed article is located at http://th.thoresen.com/news.html

News

"TTA" แต่งตั้งผู้บริหารใหม่เข้าดูแลธุรกิจกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

กลับหน้าข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2553

(กรุงเทพ-23 กุมภาพันธ์ 2553)  บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") บริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่มีแผนกลยุทธ์กระจายการลงทุนใน กลุ่มธุรกิจด้านการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศแต่งตั้ง นาย แร็คเนอร์ นีลเซน (Mr.Ragner Nielsen) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ("TBC")

นายแร็คเนอร์  นีลเซน มีกำหนดเริ่มงานอย่างเป็นทางในวันที่ 1 มีนาคม 2553 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาและผลักดันกลยุทธ์เชิงพาณิชย์โดยรวมของธุรกิจเดินเรือ รวมถึงงานด้านการบริหารจัดการกองเรือ ของบริษัทโทรีเซน เช่น การจัดหาเรือเพิ่มเติมเข้าสู่กองเรือ 

ก่อนร่วมงานกับบริษัทโทรีเซน นายแร็คเนอร์เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท MasterBulk จำกัดเป็นเวลาถึง 15 ปี  นายแร็คเนอร์ นีลเซนมีประสบการณ์ด้านการให้เช่าและดำเนินการด้านเรือบรรทุกน้ำมันและสินค้าแห้งเทกองมากว่า 30 ปีกับบริษัทในประเทศนอรเวย์หลายแห่ง เช่น Hilmar Reksten, Ugland Group, Brovig Group และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ AS Billabong (2524-2533) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจของ Star Shipping AS นอกจากนี้เขายังเป็นผู้พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยและคุณภาพให้กับบริษัท Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi และGearbulk  รวมถึงเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการดำเนินงานของหลายสมาคม อาทิ สภาสมาคมเดินเรือสิงคโปร์  ชมรมชาวเรือนอรเวย์  คณะกรรมการของ Det Norske Veritas ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการของ Westfal-Larsen  Shipping AS

นายเดวิด เอมส์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนส่ง กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีที่จะได้ผู้มีประสบการณ์สูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างคุณแร็คเนอร์มามีความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลของแร็คเนอร์เข้าสู่ร่วมงานกับเรา เพราะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเขาจะช่วยเพิ่มภาพความเป็นสากลและขยายฐานความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจเดินเรือของโทรีเซนให้ดียิ่งขึ้น"

"เมื่อพิจารณาถึงสภาพการแข่งขันที่สูงและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ เรามั่นใจว่าประสบการณ์ที่รู้ลึกและรู้จริงในธุรกิจนี้ของ คุณแร็คเนอร์จะช่วยเพิ่มมิติใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของเราได้ดียิ่งขึ้น" นายเอมส์ กล่าวบริษัทโทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด เป็นบริษัทเดินเรือที่บริหารงานโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุด พร้อมด้วยประสบการณ์ยาวนานถึง 106 ปี บริษัทฯ ให้บริการเดินเรือขนส่งสินค้าไปทั่วโลก ด้วยเส้นทางครอบคลุมเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่านกองเรือที่เข้มแข็งซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบ Handysize และ Handymax ที่ให้บริการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย เช่น สินแร่เหล็ก ถ่านหิน เมล็ดข้าว ซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็กและสินค้าที่มาจากป่า ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้การลงทุนของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ธุรกิจในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ   โดยโทรีเซนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการขนส่งสินค้าโดยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่ให้บริการไปทุกเส้นทางทั่วโลก

ปัจจุบัน กองเรือ ของบมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์มีเรืออยู่ทั้งสิ้น 34 ลำ โดยล่าสุด บริษัทได้รับมอบเรือทอร์ เฟรนด์ชิป ซึ่งเป็นเรือที่สั่งต่อใหม่ลำแรกจากอู่ต่อเรือโอชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมกราคม 2553 ตามแผนกลยุทธ์การขยายกองเรือของบริษัท  นอกจากนี้ TTA ยังจะรับมอบเรือสั่งต่อใหม่อีกจำนวน 4 ลำ ที่มีกำหนดรับมอบภายในอีก 20 เดือนข้างหน้าจากอู่ต่อเรือเวียดนามและญี่ปุ่น นอกจากเรือใหม่แล้ว TTA ยังคงมองหาโอกาสในการซื้อเรือมือสองที่จะมาให้บริการอย่างมีมาตรฐานแก่ลูกค้าเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก  โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์                           
คุณรวิษฎา  อังคีรส หรือ คุณอรสุธี กาญจโนมัย  
Tel: 02 254 8437 ext. 393 or 290    
Email: ravisada_a@thoresen.com OR ornsutee_k@thoresen.com


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2020. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.