EN TH

สมัครงานบริษัท โทรีเซนไทย เอยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เรายึดมั่นในวิธีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อร่วมทำงานในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของเรา เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

External Communication Assistant Manager
HRD Manager
Senior System Analyst (SAP MM)Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Corporate Affairs Officer

Responsibilities

 • Assist in meeting arrangement for Board of Directors and shareholder meeting
 • Assist in preparing report to Stock Exchange of Thailand (SET) and annual filling to SET/SEC
 • Prepare minutes for the Company and its subsidiaries both in locally and overseas
 • Prepare and maintain updated corporate records
 • Update and monitoring changes in relevant legislation

Qualification

 • Bachelor Degree in any related field preferable in English or Laws
 • High administrative and organization skill possess basic knowledge of law and regulations related to Public Company Limited Company Act, Securities and Exchange Acts
 • Excellent Command in English is a must with strong translation skills
 • Can work under time constraint
 • Well-organized, strong team player, and have good interpersonal skills
 • Computer Literacy in MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • 2-3 years experience in Company Secretary is preferable
 • Experience in dealing with government organizations would be an advantage

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

External Communication Assistant Manager

Communication (PR & Events)

 • Monitor PR news and industry news about the corporation and its competitors and identifies emerging issues.
 • Responsible for daily news summary report in English and dissemination to designated recipients
 • Write, edit, review and update content & select photos for external communications, including press releases, photo releases, speeches, message from Chairman & CEO , talking points, annual report, fact sheets, advertorials, websites, corporate & CSR videos, corporate brochure, presentations etc. and ensure accuracy, clarity, timely and appropriateness.
 • Assisting in organizing events: AGM event, press conference and other marketing events as assigned etc.
 • Supervising graphic designer team in producing all communications materials, such as photo news, advertorials, annual report, brochure, banners, info-graphic, artworks etc. and ensure accuracy of information, and deliver professional image of the company.
 • Supporting other department / BUs in planning and implementing Publicity activities, investor relations activities and other activities as requested. Also ensure that accurate key messages and good corporate image are conveyed to the appropriate audiences in a timely and effective manner.
 • Work closely with Ad/PR agencies or event organizers for all corporate content and issues, branding and events.
 • Perform other duties as assigned to support the efficient external communications

Media Relations

 • Handle media relation activities – media inquiries, pitching stories & interview, visiting media on anniversary, orgainizing new year party etc.
 • Serve as a liaison between the company and media.
 • Develop and maintain positive and professional relationships with relevant media.
 • Responsible for selecting media sponsoring program and budgeting & negotiating

Ensure media have a better understanding of company’s businesses and trust the company’s management team.

CSR & Sustainability

 • Responsible for creating contents and activities for social media (CSR Facebook) and boosting number of followers / Likes /Shares.
 • Responsible for gathering information and writing sustainability report
 • Work closely with organizations / foundations to develop interesting activities and key messages to communicate to related stakeholders and via online media to drive corporate image

Qualifications

 • Bachelor’s or higher in Communications, Marketing, Business.
 • Minimum 7 years of PR activities, media relations, issue & crisis management, CSR & Sustainability report., a plus for PR agency, event organizing and social media experience
 • Excellent oral and written communication skills both Thai and English
 • Good personality, interpersonal and presentation skills
 • Strategic planning skill
 • Well-organized and able to manage multiple projects and competing deadlines.
 • Excellent interpersonal skills and analytical abilities to assess employees' needs
 • Execution-focused, with strong attention to detail
 • Love to think outside-the-box and develop non-traditional activities
 • Have knowledge of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, in addition to an understanding and knowledge of social media outlets
 • Skill in video/photo taking & editing, digital tools management experience is a plus

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Responsibilities

 • Acting as the key person to develop an HRD platform to be used across the region along while act as the lead person to drive the execution of the program.
 • Provide rapid access to existing solutions, co-develop new solutions with HR Team, co -ordinate to roll-out/activation plan.
 • Provide custodianship of HRD solutions (policy, process, products and knowledge)
 • Set up and implement talent & performance management, Individual development plan, succession planning, and career path.
 • Work in collaboration with related parties for need analysis, learning program development, including learning objectives, training roadmap, learning approaches, and program evaluation.
 • Drive Employee Engagement and Employee Recognition program through various activities
 • Monitor and report related HROD Projects, Progress and measure project performance with appropriate methodology.
 • Work in line with Regional EVP Group HR to develop HRD strategies both short and long term to support company’s vision/mission/goals.
 • Controlling and developing activities focus on Organization Development and Staff Training & development. Work closely with management to assess company’s learning environment, identify training needs, identify areas of improvement, design training roadmap, and set up annual training plan.
 • Managing performance process to be efficient and effective.

Qualifications

 • Bachelor or Master Degree in Human Resources Management, Human Resources Development (HRD/OD) or related field.
 • At least 7 years working experience in organization development, people strategy, performance management or related fields.
 • Must have strong knowledge and experience in culture building, competency development and organization development.
 • Knowledge of performance management systems and talent & succession management
 • Knowledge of learning and development, and employee engagement.
 • Excellent interpersonal skill, can work well with all level (across functions to management level).
 • Fluent in English both written and spoken.

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Internal Communication Assistant Manager

Responsibilities

 • Oversee all internal communications including planning, creating, writing, designs and posts compelling contents
 • Develop and manage internal communication both online and offline channels
 • Plan and manage all communications related to employee experience and engagement activities to employees and management
 • Translate TTA business strategies and brand culture into creative internal communications campaigns to engage and promote them to TTA Group people
 • Arrange employee activities such as Town Hall, Sport Day, CSR Volunteer Project etc.
 • Drive active participation in all communication channels and activities
 • Serve as MC on occasion basis.
 • Identify and evaluate current employee activities across all company and provide feedback to ensure positive experiences
 • Intake the information from Business Units to generate & collaborate for the internal communications as requested
 • Responsible for producing monthly newsletter, updating corporate portal and writing script for all internal events and ensure accuracy, clarity, and appropriateness
 • Responsible for creating contents and activities for social media (CSR Facebook) and boosting number of followers / Likes /Shares.
 • Responsible for Monitor PR news and industry news about the corporation and its competitors and identifies emerging issues daily news summary report in English and dissemination to designated recipients
 • Responsible for production of souvenirs/ New Year Gifts and allocation for each BUs
 • Other ad-hoc as assigned

Qualifications

 • Bachelor’s or higher in Communications, Marketing, Business.
 • Minimum 5 years of internal & corporate communications experience, a plus for PR, event organizing and social media experience
 • Good personality, interpersonal and presentation skills
 • Strategic planning skill
 • Well-organized and able to manage multiple projects and competing deadlines.
 • Excellent oral and written communication skills both Thai and English
 • Excellent interpersonal skills and analytical abilities to assess employees' needs
 • Execution-focused, with strong attention to detail
 • Love to think outside-the-box and develop non-traditional activities
 • Have knowledge of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, in addition to an understanding and knowledge of social media outlets
 • Skill in video/photo taking & editing, digital tools management experience is a plus

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Legal Manager

Responsibilities

 • Provide legal advice and counsel within area of expertise to functional or operational areas managers to ensure that their current or proposed activities, policies, business practices, and transactions comply with all relevant laws and regulations
 • Ensure TTA complies with all relevant laws and regulations in formulating internal company policies and procedures.
 • Prepare legal contracts, letters of agreement, and other documents related to a variety of trade, commercial, financial, and operational matters (for example loans, leases, purchase agreements, acquisitions, divestitures, employment contracts) to protect the organisation's legal and business interests
 • Review and approve public statements from a legal standpoint to identify, anticipate and mitigate legal risks
 • Represent the organisation in legal proceedings in before courts, government agencies, or other authorities so that the organisation's interests are protected

Qualification

 • Bachelor Degree or Higher Degree in Law
 • Have experience at least 7 years in Corporate Legal
 • Have experience in Shipping, Oil & Gas, Manufacturing and Food & Beverage Business or Large listed company would be advantage
 • Good Business Acumen with Strong Experience in Commercial Agreements Reviewing and Advising
 • Mature, flexible and hands-on
 • Excellent Command in English (especially reading and writing)

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Senior System Analyst (SAP MM)

Responsibilities

 1. SAP functional support in Materials Management (MM)
  • Evaluate new business requirements and propose adequate and effective solutions
  • Conduct in user requirement gathering, blueprint/business process, and documentation design
  • Configuration on Material Master, Purchase Requisition (PR), Request for quotation, Purchase Order (PO), Agreements, Info records, Release Procedures, Pricing, Automatic Account determination,Inventory Management, Reservation, Transfer Posting, Stock Transfer and Physical Inventory process, valuation and batch management, split valuation, and batch management
  • Support production configuration and contribute in functional change request
  • Technical realization of LSMW (Legacy System Migration Workbench) based to migrate mass amounts of data into SAP
  • Respond to business and user faults within agreed timescales
  • Support of live systems as well as upgrades and enhancements
  • Provide support for the integration of SAP ERP MM with nautical system (ABS NS 5)
 2. Business transaction interface between NS5 and SAP
  • Provide support for the integration of SAP ERP MM with ABS NS5 (nautical system)
  • Test experience include unit test, functional test, string test, integration test and user acceptance test on new interface process
 3. SAP system administrator (Basis) of SAP ERP, SAP PI, SAP ESS
  • Configuring, monitoring, tuning, and troubleshooting the SAP technical environment on an ongoing basis as well as scheduling and executing the SAP transport system
  • Evaluate and design of interfaces between SAP and external systems
  • Maintenance of the SAP Data Dictionary and database objects
 4. SAP ABAP and non-SAP software development
 5. Job rotation on SAP functional modules ie.g. Finainal & Controlling (FI CO), Business Warehouse (BW), Business Object (BO)

Qualifications

 • Male/ Female Age 30+
 • Graduated with Master or Bachelor degree in Information System, Computer Science, or related
 • Have minimum 3 years of SAP Materials Management (MM)
 • Experience in minimum 2 full life cycle implementation projects and end-to-end implementation projects or at least 3 support projects
 • Domain expertise in SAP Basis, ABAP programming, SAP PI will be advantage
 • Experience in any of FI, CO, SD will be an added advantage
 • ABS NS 5 application is a plus

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ส่งประวัติการทำงาน พร้อมด้วยภาพถ่าย ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ท่านต้องการมาที่อีเมล์ Patitta.l@thoresen.com และ kanlayanee.p@thoresen.com

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2250-0569 อัตโนมัติ 6 สาย +66 (0) 2254-8437 อัตโนมัติ 20 สาย

อีเมล์ Patitta.l@thoresen.com และ kanlayanee.p@thoresen.com

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของบริษัทได้ที่ www.thoresen.com