EN TH

สมัครงานบริษัท โทรีเซนไทย เอยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เรายึดมั่นในวิธีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อร่วมทำงานในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของเรา เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

Head of Legal
Investor Relations, Assistant ManagerThoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Head of Legal

Responsibilities

 • Provide legal advice and counsel within area of expertise to functional or operational managers to ensure that their current or proposed activities, policies, business practices, and transactions comply with all relevant laws and regulations
 • Ensure TTA complies with all relevant laws and regulations in formulating internal company policies and procedures.
 • Prepare legal contracts, letters of agreement, and other documents related to a variety of trade, commercial, financial, and operational matters (for example loans, leases, purchase agreements, acquisitions, divestitures, employment contracts) to protect the organisation's legal and business interests
 • Review and approve public statements from a legal standpoint to identify, anticipate and mitigate legal risks
 • Represent the organisation in legal proceedings in before courts, government agencies, or other authorities so that the organisation's interests are protected

Qualification

 • Bachelor Degree or Higher Degree in Law
 • Have experience at least 10 years in Corporate Legal
 • Have experience in Large listed company would be advantage
 • Good Business Acumen with Strong Experience in Commercial Agreements Reviewing and Advising
 • Mature, flexible and hands-on
 • Excellent Command in English (especially reading and writing)

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited, or TTA, is a strategic investment holding company that is listed on the Stock Exchange of Thailand, with an investment policy to achieve growth through a balanced portfolio that is diversified both locally and internationally. Included in its current business portfolio are shipping, offshore service, agrochemical, and investment. For more information, visit www.thoresen.com. We are now seeking a high caliber individual for the following key position:

Investor Relations, Assistant Manager

Job Purpose

Manage communications flow for accurate expectations of TTA performance in the investment community. Build and foster good relationships with investors, brokers (sales and analysts), and fund managers. Feedback on external views and perceptions toward TTA to the Management.

Key Responsibilities

 • Gather information and maintain database of monthly BU performances and BU developments, both company-specific and industry-wide IN ORDER TO -Guide expectations of TTA performance
 • Prepare quarterly MD&A summarizing performances of TTA core business units to be released to the SET along with the financial statement -Prepare quarterly presentation to analysts, banks, retail investors (i.e. SET Opportunity Day, etc.)
 • Build and maintain a financial/valuation model IN ORDER TO assess whether the market properly values TTA stock which, in turns, dictates TTA communications messages and Investor Relations activities in the investment community
 • Monitor and summarize analyst reports/news articles IN ORDER TO ensure proper public understandings and accurate messages about TTA and reflect public views, attitudes and concerns back to the Management
 • Entertain questions and inquiries from investors via all channels (i.e. company visits, phone calls, emails, etc) IN ORDER TO build good relationships with investors Build and maintain databases profiling: - Sell-side analysts IN ORDER TO understand behaviors and attitudes of key analysts that cover TTA and be able to communicate/convince effectively - Buy-side analysts and Fund managers IN ORDER TO understand their investment style and be able to effectively pitch TTA story
 • Prepare and maintain materials for investors IN ORDER TO educate the diversification model: Corporate profile presentation, website.
 • Market TTA in local and external roadshows IN ORDER TO promote and create interests and achieve balanced shareholding structure (retails, local institutions, foreign institutions)

Qualifications

 • Bachelor's Degree or above in finance, accounting, or engineering (Master more preferable)
 • Minimum of 4-5 years of work experiences in finance, accounting, banking, investment banking, investor relations or related fields
 • Knowledge of capital markets and SET & SEC regulations
 • Strong analytical, presentation and interpersonal skills
 • Detail oriented and able to work under pressure
 • Proficient in oral and written English
 • Proficient in MS Office

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ส่งประวัติการทำงาน พร้อมด้วยภาพถ่าย ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ท่านต้องการมาที่อีเมล์ Chidchanok.w@thoresen.com และ thanyaporn.i@thoresen.com

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2250-0569 อัตโนมัติ 6 สาย +66 (0) 2254-8437 อัตโนมัติ 20 สาย

อีเมล์ Chidchanok.w@thoresen.com และ thanyaporn.i@thoresen.com

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของบริษัทได้ที่ www.thoresen.com